Request ID: 21-03-1583
Published: 25.03.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å etablere tjenesten AMK Tjenesteintegrator. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en felles leveransekanal for å levere en samlet AMK-tjeneste til AMK-sentralene på en trygg og god måte.

Arbeidet med å etablere denne tjenesten vil foregå sammen med tjenestedesignere og prosjektleder samt øvrige ressurser i prosjektet. Prosjektet skal benytte rammeverket SIAM (Service Integration and Management) for å etablere denne tjenesten.   

Må-krav:

  • Erfaring som tjenesteansvarlig eller lignende
  • Konsulenten skal være senior, minimum 5 år, og ha erfaring med etablering av prosesser og rutiner for drift og forvaltning
  • God kjennskap eller sertifisering innen ITIL
  • Konsulenten skal være etterrettelig, effektiv og grundig. Ha gode kommunikasjons-egenskaper både muntlig og skriftlig.
  • Personlig egnethet

Bør-krav:

  • Erfaring og/ eller sertifisering innen Service Integration and Management (SIAM)
  • Det vil være en fordel om konsulenten har erfaring fra store driftsorganisasjoner
  • Erfaring fra helsesektoren
  • Teknisk og administrativ bakgrunn
  • Erfaring med teamledelse

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
ITIL SIAM

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00