Request ID: 21-03-1583
Published: 25.03.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å etablere tjenesten AMK Tjenesteintegrator. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en felles leveransekanal for å levere en samlet AMK-tjeneste til AMK-sentralene på en trygg og god måte.

Arbeidet med å etablere denne tjenesten vil foregå sammen med tjenestedesignere og prosjektleder samt øvrige ressurser i prosjektet. Prosjektet skal benytte rammeverket SIAM (Service Integration and Management) for å etablere denne tjenesten.   

Må-krav:

  • Erfaring som tjenesteansvarlig eller lignende
  • Konsulenten skal være senior, minimum 5 år, og ha erfaring med etablering av prosesser og rutiner for drift og forvaltning
  • God kjennskap eller sertifisering innen ITIL
  • Konsulenten skal være etterrettelig, effektiv og grundig. Ha gode kommunikasjons-egenskaper både muntlig og skriftlig.
  • Personlig egnethet

Bør-krav:

  • Erfaring og/ eller sertifisering innen Service Integration and Management (SIAM)
  • Det vil være en fordel om konsulenten har erfaring fra store driftsorganisasjoner
  • Erfaring fra helsesektoren
  • Teknisk og administrativ bakgrunn
  • Erfaring med teamledelse

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
ITIL SIAM

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00