Request ID: 22-04-9985
Published: 20.04.2022

NRK vil forsterke et smidig transformasjonsinitiativ med en juniorkonsulent. Transformasjonsprosessen har pågått et par år og trenger mer kapasitet for å kunne holde farten og kvaliteten oppe. Det er behov for en ressurs i 100% stilling som skal jobbe tett sammen med de andre medlemmene i teamet, og tett opp mot organisasjonen. Tjenesteområdet er Digital Arbeidsplass og primærteamet vil være Team Samhandling. Team Samhandling har forvaltningsansvar for NRKs portefølje av digitale samhandlingsløsninger som for eksempel Microsoft pakken, Atlassian-porteføljen, digitale samhandlingstavler med mer. Totalt består porteføljen av ca. 60 verktøy.

Oppdraget

NRK søker en juniorkonsulent som kan forsterke kapasitet og kvalitet gjennom å:

 • Samarbeide tett med teamleder, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
 • Se muligheter for effektivisering og forenkling
 • Vurdere eksisterende portefølje opp mot nye verktøy i markedet
 • Analyse og brukerinnsikt

Ansvar og oppgaver:

 • Fornyelse av avtaler og lisensforvaltning
 • Administrere verktøy i teamets portefølje
 • Andre- og tredjelinje support av verktøyene i porteføljen
 • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
 • Vurdere egnede driftsløsninger for nye og eksisterende verktøy og tjenester
 • Gjennomføre data-cleaning og analyser i Excel for å optimalisere lisensbruk og automatisering av prosesser
 • Bidra med innsiktsarbeid
 • Kjennskap til GDPR og personvern
 • Bidra til utrulling og adapsjon av nye verktøy, samt sanering av gamle tjenester
 • Kjennskap til Scrum, Lean og Kanban

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert og analytisk i digitale verktøy
 • Generelle teknisk kompetanse
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å raskt skape nye relasjoner
 • Kandidaten må kunne tilegne seg og presentere relevante verktøy og rammeverk
 • Kandidaten bør ha teknologibakgrunn/ utdannelse
 • Interesse for å jobbe med mennesker og få team til å fungere godt
 • Kandidaten må kunne støtte eksisterende team og teamleder med gjøre-oppgaver og tilrettelegging

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00