Request ID: 20-12-2498
Published: 04.12.2020

Vinmonopolet ønsker å styrke tilgang på kapasitet og spesialkompetanse på vår SAP S/4 løsninger med tilknyttede systemer og grensesnitt (heretter kalt SAP løsninger). Forespørselen gjelder ikke SAP CX/Hybris. Kapasitet og spesialistkompetansen skal bistå egne produkteiere med å utføre 2. linje support (vedlikehold og brukerstøtte) på både standardløsninger og eksisterende tilpasninger, samt utføre mindre vedlikehold / videreutvikling. 

Vinmonopolet har en SAP systemportefølje som støtter virksomhetens kjerneprosesser knyttet til å utføre vårt samfunnsoppdrag i henhold til Alkohollovens regler og andre regler knyttet til særlover som Vinmonopolet er underlagt. I tillegg støtter også systemporteføljen nødvendige støtteaktiviteter knyttet mot kjerneprosessene og øvrige administrative behov, samt grensesnitt mot økosystemet via EDI, API og Vinmonopolets Leverandørportal. 

Oppdraget 

Vinmonopolet har et kapasitetsbehov knyttet til forvaltningen av SAP løsningen med tilhørende grensesnitt. Vi ønsker å kjøpe konsulenter (hoder) med optimal kompetanse og erfaring for å utføre følgende oppgaver: 

 • Utføre 2. linjesupport på produksjonsløsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere. 2. linjesupport innebærer både vedlikehold og brukerstøtte, og skal utføres både på standardløsning og eksisterende tilpasninger.• Utføre mindre vedlikehold/videreutvikling på produksjonsløsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere 
 • Bistå med kompetansebygging til Vinmonopolets forvaltere 

Ressursene skal inngå som en del av det interne teamet som fungerer som SAP produkteiere i Vinmonopolet og ressursene som skal utføre denne oppgaven må ha meget god SAP kompetanse i en eller flere av SAP systemene og modulene som Vinmonopolet benytter, samt god logistikk- og prosessforståelse. I tillegg er det viktig med dokumentert erfaring fra SAP innen retail/handelsvirksomhet, helst Vinmonopolets prosesser. Vinmonopolets forretningsspråk og systemspråk er norsk. Teknisk dokumentasjon foreligger på engelsk. 

Vi ønsker tilgang spesialistkompetanse som til sammen vil danne et team av norsk/skandinavisk- talende konsulenter med SAP S/4 HANA Retail erfaring. 

Konsulentressurs(er) som har god erfaring og kompetanse fra disse områdene: 

BW/BO/POS DM 

 • Vinmonopolet ønsker en selvstendig BW/BI konsulent med bred erfaring som kan bidra med å videreutvikle våre BI-løsninger på en kreativ måte. Vi sikrer svært høy driftsstabilitet gjennom god design, strukturert og vel gjennomført arbeid, ikke rigide rutiner. 
 • Vi har en BW på HANA løsning og er nesten ferdig med byggingen av nye dataflyter med bruk av ADSO’er og composite providere. De viktigste produktene vi utvikler oss på brukersiden er Analysis, Lumira. 
 • Vi ser etter en konsulent som har interesse og erfaring for ny teknologi som Eclipse, gjerne også CDS views, samt øvrige teknologier som er relevante for et moderne og modent BW miljø. Eks. BO serverne eller kunstig intelligens. 
 • Utover dette ønsker vi noen med erfaring med store datamengder i et avansert datavarehus, både med hensyn på utvikling og drift. Det er også ønskelig at man kan BW ABAP, vi bruker spesielt tidslogikk mye. 

ABAP/NWBC/ Neptune 

 • Vinmonopolet ønsker flere selvstendige ABAP/Neptune konsulenter med bred erfaring som skal bidra med ABAP feilretting og mindre videreutvikling i vår SAP portefølje inkl. Neptune apper (frontend/backend) samt våre portaler basert på WebDynpro/NWBC. 
 • Erfaring fra de funksjonelle områdene SD, MM, PRICAT, FI, CO, COPA, samt god kompetanse på debugging av ABAP-kode inkl. utgått kode (obsolete) vektlegges. 
 • Det er ønskelig med fokus på ytelse, god utviklingspraksis og bruk av moderne ABAP (NW > 7.4). Erfaring med Adobe forms er også ønskelig. 
 • Det er også ønskelig med konsulent som har erfaring med analyse av muligheter med standard SAP Fiori apper. 

SAP Basis / autorisasjoner 

 • Vinmonopolet ønsker en selvstendig og erfaren person til å bistå oss med opprydding av eksisterende autorisasjonsscenarier samt veilede og kompetansebygge interne ressurser knyttet fremtidig autorisasjonsscenarier i S4. Eksempelvis genereres det flere logger i S4 og vi trenger bistand til å vurdere mv. 
 • Konsulenten må være kjent med autorisasjonskonsepter introdusert med S/4 HANA. 

Competence area

Infrastructure, Support, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP