Request ID: 20-08-0028
Published: 18.08.2020

 Vi trenger bistand til å dekke opp et behov hos en statlig kunde i forbindelse med utrulling av Windows 10.

 • Utvikle og forbedre SCCM som klient administrasjonsverktøy
 • Innføring av Intune for bærbare klienter
 • Utføring av leveranser til de forskjellige spesialklientene som kunden
 • 3.linje-feilsøking og support på klient-plattformen

MÅ-krav:

 • Erfaring med SCCM for klientadministrasjon
 • Dokumentert erfaring med software-distribusjon
 • Dokumentert erfaring med patch management
 • Sertifisering på Microsoft MCSA og/eller MCSE på nyere versjoner av Windows server

Preferanser:

 • Dokumentert erfaring med implementering av Intune og autopilot
 • Erfaring med å sammenstille og produsere dokumentasjon
 • Erfaring fra å jobbe i team og som deltager i prosjekter
 • Evne til å ta ansvar for koordinering med ulike fagmiljøer
 • Være selvgående, strukturert og initiativrik
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det forutsettes at ingen kjente forhold står i veien for at kandidaten kan sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig.

Required skills:
Sikkerhetsklarering SCCM MCSA MCSE

Desired skills:
Intune Autopilot

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00