Request ID: 20-03-4525
Published: 27.03.2020

For vår kunde søker vi en konsulent som kan bistå innenfor området Microsoft Infrastruktur for å understøtte eksisterende og kommende prosjekter innenfor område, samt 3. linje serverdrift.

Arbeidsoppgaver
• Brukeradministrasjon Microsoft Active Directory
• Microsoft Active Directory Drift
• Automatisering med Powershell script i Active Directory
• Drift av Azure Active Directory og Azure
• Automatisering av Microsoft Server utrulling og utfasing med SCCM, Powershell og andre script verktøy
• Sikkerhet på Microsoft Server plattformen, Microsoft Active Directory, Azure og Office 365
• Feilsøking og feilretting Microsoft Server
• Saksbehandling 3. linje IT-Infrastruktur
• IT-Infrastruktur og IT-sikkerhet prosjektarbeid

Kompetanse og erfaring
• Lang erfaring med Microsoft Active Directory og Microsoft server plattformen
• Lang erfaring med automatisering og scripting i powershell
• Relevante sertifiseringer i forhold til arbeidsoppgaver
• Erfaring med Vmware, Brannmur og generell svært god TCP/IP nettverksforståelse.
• Erfaring med Azure AD, Azure og Office 365

Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres

Start: 20.04.2020
Lende: 31.12.2022
Opsjon: 1+1 år
Omfang: 100%
Arbeidssted: Nydalen

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utvalg av konsulent.

Ved denne avtalen kreves utfylt forpliktelseserklæring, samt egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår, dersom disse ikke er vedlagt vil tilbudet ikke anses som gyldig av kunde.

Required skills:
Microsoft Active Directory Powershell Azure AD Azure Office 365

Desired skills:
Vmware Brannmur TCP/IP

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.04.2020

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00