IT operations Transition Specialist

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-9490
Published: 05.03.2020

Anskaffelsens formål og bakgrunn

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon samt at det skal etableres ny leverandør for ITO. Denne overgangen skal gjennomføres i form av et "Transition project" som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2020. 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i detaljert prosjektplanlegging innen transisjon av ITO tjenester
 • Samarbeide tett med og følge opp ny leverandør i dennes etablering av nye ITO tjenester herunder sette opp de nye tjenestene samt test og verifikasjon av disse
 • Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes leveranser inn i transisjonsprosjektet hva gjelder transisjon av ITO tjenester herunder kunnskapsoverføring og etablering av nye systeminstanser
 • Koordinere etableringen av Elhubs egen enhet for ITO tjenester herunder kunnskapsoverføring samt etablering av rutiner og prosedyrer
 • Operativt lede gjennomføringen av prøvedrift av de nye ITO tjenesten levert av ny leverandør før selve overføingen
 • Operativt lede gjennomføringen av selve overføringen av ITO tjenestene fra eksisterende til ny leverandør

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

KOMPETANSE:

 • Basis IT kompetanse
 • Kompetanse på aktuelle produkt som inngår i Elhub – se liste nedenfor
 • Etablering og leveranse av IT driftstjenester
 • "Hands on" erfaring fra drift og overvåkning av IT infrastruktur og basis programvare
 • Overføring av IT driftstjenester fra en leverandør til en annen
 • Det vil være en fordel med erfaring fra noen av følgende områder:
  • System components: exalogic, exadata, bda, OEL, JDK/JRE Java/JavaEE, WLS, OAG, OAM, OVD, SOA, BPM, OHS, OBIEE, OVM, OTD, Oracle Database, Hbase, HDFS, Yarn, Oozie, LDAP/OpenLDAP, Kerberos, SMTP/Postfix, HTTP Proxy/Squid, rsync, Switches, Firewalls, Load Balancers (BIG-IP), IDS/IPS
  • Software tools: Red Hat Satellite, VPN Concentrator, MFA Device, Oracle Platinum Support Gateway, Oracle Auto Service Request, Oracle RMAN, Oracle Enterprise Manager, Greylog, Offsite Backup, ZFS Replication, ArcSight SIEM, Qualys Guard , HP Operations Bridge, Cloudera Manager, Qualys Dynamic Code Web Application Skanner, HP Sitescope, HP NNMi, HP NA Satellite, HP BSM Connector
  • ITIL ICT Infrastructure and Service Management

UTDANNING:

 • Bachelor innen IT / realfag
 • Prosjektplanleggingsverktøy
 • ITIL CT Infrastructure and Service Management
 • Erfaring kan kompensere for formell utdanning
Start: 01.05.2020
Varighet: 31.12.2020
Opsjon: 3 + 3 + 3 mnd
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen, Oslo
Språk: Norsk og engelsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.

Required skills:
IT infrastruktur IT driftstjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00