Request ID: 20-06-1332
Published: 11.06.2020
Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med drift og videreutvikling av Applikasjonstilrettelegging. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.
 
Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for fagfeltet Arbeidsflate.  1.1.2017 ble det virksomhetsoverdratt personell, infrastruktur og driftsansvar fra flere sentrale etater i helseforvaltningen. Arbeidsflatene i etatene benytter SCCM og App-V i utstrakt grad. Norsk Helsenett ønsker sikker og stabil drift men samtidig optimalisere plattformer og ta ut synergier. 
 
Beskrivelse av oppdraget
 
• Applikasjonspakking, utrulling og feilsøking av klient – og Citrixapplikasjoner for helseforvaltningen. 
• Oppgradering, patching og annet vedlikehold av eksisterende portefølje. 
• Rådgivning for og etablering av nye applikasjoner for forvaltningen. 
• Automatisering av prosesser. 
 
Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 
 
• Konsulentene skal ha relevant kompetanse og minimum 5-7 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde.
• Konsulentene skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning. 
• Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
• Konsulentene skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon) 
 
Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 
 
• Godt kjent med Windows 10 klient og feilsøking på denne.
• MS SCCM, god kjennskap til applikasjonsutrulling og patching.
• App-v pakking for klient og server, strømming av applikasjoner.
• God kjennskap til Active directory, applocker og Group policy.
• God kjennskap til Powershell, gjerne bruk av PS ADT. 
• Grundig på dokumentasjonsbiten.
• Kjennskap til Office 365, produkter i portefolio og utrulling av disse. 
• Erfaring fra helsesektoren er en fordel
 
 
Opsjon:  6 måneder
 
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Windows 10 SCCM App-V Active directory Powershell

Desired skills:
PS ADT Office 365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00