Request ID: 20-09-4683
Published: 11.09.2020

Helt overordnet ser vi for oss å opprette et eget SharePoint-område for delegerte fullmakter. Her må det lages en liste/elektronisk søknadsskjema med en godkjenningssløyfe og elektronisk signering/godkjenning. Det må sendes varsel på e-post til godkjenner når noe skal godkjennes og søker må få varsel på e-post når søknad er innvilget eller avslått. Det må også sendes en kopi av e-post om godkjente søknader til en intern support e-postboks. Vi ser for oss at dette kan løses ved bruk av listefunksjonalitet i SharePoint i kombinasjon med PowerAutomate og/eller PowerApps.

Videre er det ønskelig å kunne ta ut oversikter over fullmakter per område, nivå og gyldighet.

Det er behov for søkefunksjon.

Ved utløp av fullmakt bør det sendes ut varsel til avsender (alt. sendes ut et varsel til en eier av siden).KRAV TIL KOMPETANSE

Tilbudte ressurser må å ha kompetanse på utvikling i SharePoint Online, Office 365, PowerAutomate og PowerApps og ha erfaring med å lage tilsvarende løsninger som beskrevet ovenfor.

Kunden ser for seg at oppdraget løses av et lite team på 1-2 utviklere og prosjektledelse som rapporterer status til kundens prosjektleder.

For mer informasjon om oppdraget ta kontakt med Marthon Hermansen. 

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

150-250 hours

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00