Request ID: 20-09-4683
Published: 2020-09-11

Helt overordnet ser vi for oss å opprette et eget SharePoint-område for delegerte fullmakter. Her må det lages en liste/elektronisk søknadsskjema med en godkjenningssløyfe og elektronisk signering/godkjenning. Det må sendes varsel på e-post til godkjenner når noe skal godkjennes og søker må få varsel på e-post når søknad er innvilget eller avslått. Det må også sendes en kopi av e-post om godkjente søknader til en intern support e-postboks. Vi ser for oss at dette kan løses ved bruk av listefunksjonalitet i SharePoint i kombinasjon med PowerAutomate og/eller PowerApps.

Videre er det ønskelig å kunne ta ut oversikter over fullmakter per område, nivå og gyldighet.

Det er behov for søkefunksjon.

Ved utløp av fullmakt bør det sendes ut varsel til avsender (alt. sendes ut et varsel til en eier av siden).KRAV TIL KOMPETANSE

Tilbudte ressurser må å ha kompetanse på utvikling i SharePoint Online, Office 365, PowerAutomate og PowerApps og ha erfaring med å lage tilsvarende løsninger som beskrevet ovenfor.

Kunden ser for seg at oppdraget løses av et lite team på 1-2 utviklere og prosjektledelse som rapporterer status til kundens prosjektleder.

For mer informasjon om oppdraget ta kontakt med Marthon Hermansen. 

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

150-250 hours total

Startdate

2020-10-01

Enddate

2020-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00