Request ID: 21-03-5778
Published: 22.03.2021

Vinmonopolet søker å tegne en avtale basert på dynamisk innkjøpsordning for ekstern bistand relatert til Microsoft 365 - plattformen. Vi har behov for kompetanse og kapasitet i forbindelse med konfigurering, tilpasning, rådgivning, integrasjoner, opplæring, brukerstøtte og forvaltning av Microsoft 365 - pakken. Leveransen er T&M ved behov. Vi holder på å ansette en egen produkteier for Microsoft 365, og vil ha noe behov for bistand før vedkommende er på plass og produktiv. I tillegg er det mindre aktiviteter og prosjekter i Vinmonopolet hvor det er ad-hoc behov for noe bistand ifm Microsoft 365. Vi søker kompetanse og erfaring innen følgende områder: 

  • Konfigurasjon av Office 365 
  • Avansert konfigurasjon av SharePoint Online, inkludert bruk av Communication sites som basis for «intra/extranett» med nyhetspublisering 
  • Integrasjoner, spesielt ift SharePoint og Teams 
  • Endringsledelse og brukeradopsjon 
  • 3. linje brukersupport 
  • Kurs og opplæring, spesielt for innholdsprodusenter 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format og oppgi referanser fra oppdrag hos andre  virksomheter, spesielt vektlegges referanser relatert til bygging og vedlikehold av SharePoint sites for intranet/extranett-løsninger.

Required skills:
SharePoint Teams Office 365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100-300 hours total

Startdate

12.04.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00