Request ID: 21-04-0216
Published: 08.04.2021

I avdeling IKT-Drift pågår det et større arbeid for å videreutvikle de eksisterende brukerplattformene. Kunden har i denne sammenheng behov for en konsulent til å lede og koordinere arbeidet.

Konsulenten skal rapportere til avdelingsdirektør, men det allerede pågående arbeidet foregår hovedsakelig i seksjon Operativsystem.

Behovet vil kunne omfatte informasjonsinnhenting fra andre sammenlignbare organisasjoner.

Utover dette består arbeidet av:

  • Koordinering av større oppgraderinger, med komplekse integrasjoner
  • Videreutvikling av brukerplattform 

Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Det praktiseres for tiden hjemmekontor.

Må-krav:

  • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole
  • Erfaring fra større migreringer i komplekse heterogene driftsmiljøer
  • Erfaring fra oppgaveledelse, fremdrift og oppfølging

Preferanser:

  • Erfaring fra større migreringer i komplekse heterogene driftsmiljøer
  • Erfaring fra oppgaveledelse, fremdrift og oppfølging
  • Erfaring fra smidig oppgaveledelse
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00