Request ID: 20-04-3100
Published: 28.04.2020
Lead 2 projects within Customer Care, and assist in process mapping with Delivery Manager: 
1.) Springstar project: Coordinate ongoing projects and initiatives to ensure that Customer Care delivers on Springstar ambitions (May-Sept) 
- facilitate and coordinate CCI, chatbot and other channel initiatives to Springstar project management 
- facilitate and coordinate CC Training plans to accommodate Springstar training needs with other stream leads in Springstar project 
- facilitate and coordinate CC management team weekly status meetings for Springstar to ensure collaboration and coordination with CC Operations 
- be SPOC for Springstar activities in Customer Care 
 
2.) Start up and lead Common Knowledge Management project in Customer Care (May/June): 
- Assess & estimate work needed for processes and standards for knowledge management for all brands in Customer Care. 
- Define processes based on Best Practice (COPC), common standards and plan implementation. 
- Implement re-defined processes, standards and align content in knowledge bases. 
 
3.) Help on mapping / documenting processes for the Delivery unit recently (June, August) 
- Assist in assessing & estimating work needed for defining to-be processes for Delivery unit in Customer Care & Delivery 
- Assist in defining and mapping to-be processes and plan implementation. 
- Hand over implementation to line managers

Required skills:
Customer care management

Desired skills:
Chatbot

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Skandinavisk

Startdate

04.05.2020

Enddate

30.09.2020

Apply before

01.05.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00