Lederveiledning – Individuell og gruppe

Log in or register to apply
Request ID: 21-07-3913
Published: 09.07.2021
Apply before: 18.08.2021 10:00
Share:

Bistanden som skal utføres er både generell veiledning av ledere/ledergruppen samt bistå i veiledning knyttet til spesielle utfordringer i en ledergruppe. 

1. Generell veiledning

Generelt skal engasjementet omfatte veiledning individuelt av ledere og/eller ledergruppe samlet. Dette omfatter fra 1-20 ledere og i ledergrupper opp til 8 personer. Målgruppen er enhetsledere, områdedirektører og direktør. 

  • Problembeskrivelse: Strategisk ledelse består av områdedirektørene og direktør. De har ansvar for strategisk- og operativ ledelse av sine enhetsledere. Enhetsledere har to roller; personalansvar for noen medarbeidere og oppgaveansvar der andre medarbeidere er involvert i oppgaveløsningen. Av og til er dette sammenfallende. I sitt oppgaveansvar har enhetslederen ansvar for at oppgaven blir løst på en god måte. Ressursallokeringen skjer hos operativ ledelse som består av samtlige enhetsledere. Delingen i ansvar for personal og for oppgaver er gjort for få til en mer fleksibel og dynamisk organisasjon, og med det utnytte ressursene bedre. Imidlertid er det krevende for enhetslederne å håndtere dialogen på tvers og å gi slipp på kontroll for å finne gode mekanismer for bemanning i lag og prosjekter. Det er også vanskelig for områdedirektører å vite i sin rolle hva slags støtte som er best å gi enhetslederne i deres to roller. Vi har en organisasjonsform som er uvant for mange, og det er nødvendig med kontinuerlig endringsledelse for å hente mest mulig av potensialet, samtidig som de negative sidene minimeres.
  • Målsetting: Vi ønsker ledere som forstår rollene sine godt og gir medarbeidere og hverandre god støtte til å drive endringsledelse. Det legges vekt på å bygge relasjonskompetanse og at lederne skal få god selvinnsikt for å understøtte dette. Utviklingsmål settes i samråd med veileder, men vil sentrere rundt ledelse av mellomledere, lagledere og medarbeidere.

2. Spesielle utfordringer i en ledergruppe 

Ledergruppen fungerer ikke optimalt og det oppstår konfliktsituasjoner. Begge parter ønsker en løsning, og at det foretas en kartlegging samt gjennomføring av videre tiltak.

  • Målsetting: Vi ønsker en ledergruppe i området som er åpen for å belyse saker gjensidig fra ulike perspektiver i diskusjoner, kan har meningsutveksling og lytte til og belyse saker i en positiv og konstruktiv dialog. Det er ønskelig at området framstår enhetlig og forberedt ved at saker forankres og diskuteres godt i gruppen før de presenteres for organisasjonen. Ledergruppen bør ha gode planer og god gjennomføringsevne for prosess og forankring i viktige saker som kommer fra virksomhetsstøtte. Forøvrig gjelder den generelle målbeskrivelsen over.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Apply

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.08.2021

Enddate

30.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the customer and their customers! You find data and data m......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo, Økern
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: ASAP

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..). In addition there also is an issue due to Telen......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-08-23
Enddate
2021-12-17
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: 30-08-2021 10:00