Lederveiledning – Individuell og gruppe

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-07-3913
Published: 09.07.2021

Bistanden som skal utføres er både generell veiledning av ledere/ledergruppen samt bistå i veiledning knyttet til spesielle utfordringer i en ledergruppe. 

1. Generell veiledning

Generelt skal engasjementet omfatte veiledning individuelt av ledere og/eller ledergruppe samlet. Dette omfatter fra 1-20 ledere og i ledergrupper opp til 8 personer. Målgruppen er enhetsledere, områdedirektører og direktør. 

  • Problembeskrivelse: Strategisk ledelse består av områdedirektørene og direktør. De har ansvar for strategisk- og operativ ledelse av sine enhetsledere. Enhetsledere har to roller; personalansvar for noen medarbeidere og oppgaveansvar der andre medarbeidere er involvert i oppgaveløsningen. Av og til er dette sammenfallende. I sitt oppgaveansvar har enhetslederen ansvar for at oppgaven blir løst på en god måte. Ressursallokeringen skjer hos operativ ledelse som består av samtlige enhetsledere. Delingen i ansvar for personal og for oppgaver er gjort for få til en mer fleksibel og dynamisk organisasjon, og med det utnytte ressursene bedre. Imidlertid er det krevende for enhetslederne å håndtere dialogen på tvers og å gi slipp på kontroll for å finne gode mekanismer for bemanning i lag og prosjekter. Det er også vanskelig for områdedirektører å vite i sin rolle hva slags støtte som er best å gi enhetslederne i deres to roller. Vi har en organisasjonsform som er uvant for mange, og det er nødvendig med kontinuerlig endringsledelse for å hente mest mulig av potensialet, samtidig som de negative sidene minimeres.
  • Målsetting: Vi ønsker ledere som forstår rollene sine godt og gir medarbeidere og hverandre god støtte til å drive endringsledelse. Det legges vekt på å bygge relasjonskompetanse og at lederne skal få god selvinnsikt for å understøtte dette. Utviklingsmål settes i samråd med veileder, men vil sentrere rundt ledelse av mellomledere, lagledere og medarbeidere.

2. Spesielle utfordringer i en ledergruppe 

Ledergruppen fungerer ikke optimalt og det oppstår konfliktsituasjoner. Begge parter ønsker en løsning, og at det foretas en kartlegging samt gjennomføring av videre tiltak.

  • Målsetting: Vi ønsker en ledergruppe i området som er åpen for å belyse saker gjensidig fra ulike perspektiver i diskusjoner, kan har meningsutveksling og lytte til og belyse saker i en positiv og konstruktiv dialog. Det er ønskelig at området framstår enhetlig og forberedt ved at saker forankres og diskuteres godt i gruppen før de presenteres for organisasjonen. Ledergruppen bør ha gode planer og god gjennomføringsevne for prosess og forankring i viktige saker som kommer fra virksomhetsstøtte. Forøvrig gjelder den generelle målbeskrivelsen over.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.08.2021

Enddate

30.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00