Request ID: 23-09-7000
Published: 05.09.2023

Ønsker du å være en del av fremtidens transportsystem og være med på å revolusjonere kollektivtrafikken i Oslo-regionen? Har du erfaring med å lede komplekse prosjekter og har en lidenskap for innovasjon og teknologi? Da kan du være den rette kandidaten for stillingen som Senior Prosjektleder for Ruter Selvkjøring!

Ruter er en av Norges ledende kollektivtrafikkaktører, og vi er nå på utkikk etter en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede vår utvikling innen selvkjøring. Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle.

Om Ruter og Radikal innovasjon
Dagens transportløsninger står overfor store endringer drevet av ønske om mer bærekraftige løsninger, teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og endrede kundeforventninger. For å kunne fortsette å tilby et godt og stabilt mobilitetstilbud i hovedstadsregionen må Ruter tilpasse seg disse endringene.

Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet. Vi er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. For å lykkes også i fremtiden må vi supplere tradisjonell kollektivtrafikk med nye tjenester og løsninger. Disse utvikler vi i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

Ruter ser delte selvkjørende kjøretøy, dør til dør transport og andre grønne mobilitetsformer som en viktig del av fremtidens mobilitetstilbud og ønsker derfor å ta en fremoverlent og aktiv rolle i utviklingen.

Om arbeidet med å utforske selvkjøring som en viktig del av det fremtidige mobilitetstilbudet
Tilbudte ressurs skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle tjenester hvor delte selvkjørende kjøretøy kan bli en del av Ruters fremtidige mobilitetstilbud.

En sentral oppgave vil være å drive utvikling og utprøving av selvkjørende kjøretøy videre. Oppgavene vil være både operative og strategiske, derfor viktig at kandidatene er interessert og engasjert for begge deler, samt håndtere det.

Kandidaten bør ha erfaring og kompetanse med strategiske utviklingsprosjekter og utvikling av fysiske produkter/tjenester. Det vil videre være en fordel med erfaring fra større prosjekter med mange ulike samarbeidspartnere innen privat og offentlig virksomheter.

Kandidaten skal bidra til fremdrift og struktur, sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektets prosesser og leveranser. Viktig å kunne håndtere mange ulike aktiviteter samtidig og sikre god kommunikasjonsflyt.

Tilbudte ressurs bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å fasiliteter samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Det viktigste med utlyst rolle vil være å dra arbeidet med å utforske selvkjørende kjøretøy videre og bidra til at prosjektet når mål og ambisjoner samt overføre prosjektet til normal drift.

Følgende ansvarsområder vil tilbudt kandidat ha ansvaret for:

 • Overordnet planlegging og gjennomføring av Ruter sin satsning på selvkjøring, herunder definere delprosjekter, milepæler og sikre at alle prosjektmål i programmet leder mot samme overordnede strategi.
 • Styring av og oppfølging av alle delprosjekter slik at målsetninger oppnås innenfor fastsatte tidsrammer og budsjetter.
 • Utforske mulighetsrom for nye tjenester og løsninger innenfor oppdraget
 • Sikre finansiering av pågående og nye prosjekter
 • Samhandling og ledelse av et tverrfaglig team, bestående av ulike fageksperter, Ruters F&U partnere og andre relevante aktører.
 • Sikre at all virksomhet og aktiviteter i prosjektet overholder Ruter sine etiske retningslinjer, gjeldende lover, reguleringer og sikkerhetsstandarder.
 • Utvikle og forvalte samarbeid med eksterne partnere og leverandører, både nasjonalt og internasjonalt, for å utvikle bærekraftige og best mulig tjenester basert på selvkjøringsteknologi.
 • Rapportering av program og prosjektstatus(er), samt håndtering av eventuelle, endringer og avvik.
 • Intern og ekstern kommunikasjon av Ruter sin satsning på selvkjørende kollektivtransport.

Personlige egenskaper
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Godekommunikasjons-ogsamarbeidsevner
 • God evne til å samhandle, motivere og involverer bredt
 • God på å utforske mulighetsrom og utvikle nye forretningskonsepter ut fra kundebehov ▪ Høygjennomføringskraft
 • Fleksibel,initiativrikogpositiv
 • Genuint interessert i digitalisering og forenkling

Opsjon på forlengelse:
Opsjon 1: 01.11.2024 og 31.10.2025
Opsjon 2: 01.11.2025 og 31.10.2026

Required skills:
Selvkjørende teknologi Kunstig intelligens Prosjektledelse

Desired skills:
Samferdselssektoren

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk og engelsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2024

Option to prolong

Apply before

11.09.2023

Deadline for compliance

25.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00