Request ID: 20-06-0347
Published: 29.06.2020
Da en av våre dyktige teamledere innenfor NRK TV/Super blir borte fra jobb en lengre periode, ser vi nå etter en god og erfaren smidig teamleder som kan lede et tverrfaglig produktutviklingsteam i et meget komplekst landskap.
 
Vi vil legge spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet
 • Det er viktig for oss å ha en god og erfaren samarbeidspartner som forstår organisasjonens behov og rammer og greier å spille dem ut i teamet.
 • Må evne å sette seg raskt inn vår komplekse organisasjon og trives med at vi ikke er en liten teknologi-startup, men en stor bedrift i endring og brytning mellom det gamle og det nye, som har behov for både smidig metodikk og hard deadline. 
 • Vi trenger en som vil spille på lag med lederteamet i NRK TV/Super om å bygge tverrfaglig samarbeidskultur. 
 • En som har mye erfaring med å modne umodne team, og som tåler og greier å løse situasjoner der det oppstår misnøye og uro.
 • Han eller hun bør være varm, fremoverlent, nysgjerrig og tilpasningsdyktig. 
Ansvar og oppgaver 
 • Sørge for at teamet tar eierskap til hvilke strategiske mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at man sammen finner og utvikler gode løsninger 
 • Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer samt ser på nye måter å jobbe på
 • Bidra til en kultur der vi sikrer at det vi leverer gir verdi gjennom å teste hypoteser, måle effekten og at vi lærer av det vi gjør
 • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
 • Plukke opp trådene raskt og evne å skape fart og fremdrift og drive teamet effektivt mot lanseringer
 • Sammen med produktutviklingssjef, sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer
 • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
 • Sammen med tech lead, være kravstiller og koordinator for teknisk kvalitet og stabilitet 
 • Du må ha god teknologiforståelse og oppdatert kompetanse rundt smidig metodikk. Kvalifiserte kandidater har også høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole og har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Required skills:
UX Design

Competence area

Management for hire

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00