Løsningsarkitekt – Nytt anskaffelsessystem og foredling av IT-prosesser

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-1741
Published: 28.01.2020
 
For Statnett søker vi en løsningsarkitekt som skal jobbe 50/50 på to prosjekter.

Prosjekt 1: Nytt konkurransegjennomførings- og anskaffelsesverktøy  

Dagens anskaffelsesløsning baseres i stor grad på manuell håndtering av dokumenter (Word, Excel, PDF). Dette gjelder for registrering av nye behov (behovsmelding), forberedelse til og utsendelse av forespørsler, samt leverandørers tilbudsinnlevering. Det samme gjelder for evaluering av mottatte tilbud. Anskaffelsesrådgiver og behovshavere må flere ganger i prosessen kopiere og gjenta data, og flytte eller duplisere dokumenter da det er svært liten grad av automatikk eller gjenbruk av informasjon. Statnett er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften og dermed pålagt å ha Konkurransegjennomføringsverktøy.

Statnett har nå behov å kunne utføre anskaffelser mer effektivt, ha god oversikt over inngåtte kontrakter for administrasjon og oppfølging og gjennomføre dette i henhold til lovkrav. 

Det settes nå opp et prosjektteam for å gjennomføre anskaffelse av og implementering av ny konkurransegjennomførings og kontraktsoppfølgingsløsning. Prosjektet har derfor behov for en erfaren løsningsarkitekt. Løsningsarkitekt vil rapportere til prosjektleder og inngår i et prosjektteam som skal arbeide tett med både IT og forretningen.

Prosjekt 2: Foredling av IT-prosesser  

Statnett har et stort og kompetent IT-miljø som støtter og arbeider sammen med forretningen. Statnett baserer sine drifts- og forvaltningsprosesser på ITIL-prosessene. Det er gjort en initiel undersøkelse i organisasjonen, og det er funnet at det er forbedringspotensiale ved at Statnett kan effektivisere sine drifts- og forvaltningsprosesser gjennom samordning, forenkling og tydeliggjøring av prosessene og ved bruk av felles verktøy tilgjengeliggjort for alle involverte i prosessene. 

Prosjektet FIT-pro - Foredle IT-prosesser – skal i samarbeide med involverte aktører i organisasjonen utføre ytterligere kartlegging i de aktuelle ITIL-prosessen. Prosjektet skal kartlegge behov og muligheter for foredling av prosessene. Prosjektet vil avdekke GAP mellom faktisk og ønsket praksis av ITSM-prosessene og videre vurdere nødvendige aktiviteter for endringer. Prosjektet skal også lede de endringer som besluttes innføres.

En del av prosjektet vil også være å vurdere om eksisterende løsning for systemstøtte kan imøtegå de behov som vil avdekkes i kartleggingen av ITSM-prosessene. Hvis dagens system ikke kan støtte den ønskede praksisen av ITSM-prosessene, skal prosjektet evaluere alternative system. Ved eventuelt innkjøp av nytt støttesystem, er anskaffelse og implementering en del av prosjektet. 

Prosjektet har behov for en erfaren løsningsarkitekt som kan jobbe innenfor alle de fire arkitekturdomene: forretningsarkitektur, informasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur. Løsningsarkitekt vil rapportere til prosjektleder og inngår i et prosjektteam som skal arbeide tett med både IT og forretningen.

Konsulenten skal inngå i en ressurspool og kan ved behov disponeres på andre prosjekter enn de som er beskrevet her. 

Følgende arbeidsoppgaver for rollen skal dekkes:

  • Delta på arbeidsmøter med forretningen for å avdekke behovene
  • Analysere forretningsbehovene og utarbeide helhetlig løsningsarkitektur og avstemme denne med systemarkitekt og virksomhetsarkitekt
  • Utarbeide funksjonelle og ikke-funksjonelle krav til konkurransegrunnlag
  • Utarbeide og levere arkitekturdokumentasjon (Archimate, BPMN og UML) for ny løsning i Sparx Enterprise Architect
  • Utarbeide og levere designdokumentasjon for ny løsning basert på Statnetts maler
  • Delta i evaluering av innkommende tilbud
  • Delta i implementering av løsning fra valgt leverandør og bidra i utarbeidelse av nye/endrede forvaltnings- og driftsprosesser
Start: Snarest
Lengde: 1 år
Omfang: 100%
Opsjon: 1 år
Arbeidssted: Nydalen, Oslo
Arbeidsspråk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.

Required skills:
TOGAF Archimate BPMN UML

Desired skills:
ITSM rammeverk Sikkerhetsklarering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

01.02.2021

Apply before

06.02.2020

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00