Ingeniør med IT drift erfaring søkes

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-2960
Published: 23.01.2020
Til Statnett søker vi en ingeniør med teknik utdannelse innen elkraft, teknisk kybernetikk eller lignende med IT drifts kompetanse. 

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge. Til sammen  11.000 kilometer med høyspentlinjer, over 150 transformatorstasjoner og flere store kabelforbindelser til utlandet utgjør en av Norges viktigste infrastrukturer, fjernstyrt døgnkontinuerlig fra tre sentraler.   

Den som leies inn vil bli involvert i modellering av kraftsystemmodellen i Statnett sitt SCADA-system for de to nye HVDC linker NSL og NordLink. Modelleringen inkluderer også datautveksling mellom SCADA og HVDC stasjonene.   

I tillegg vil den som leies inn kunne bli involvert i oppgaver knyttet til test av funksjoner knyttet til HVDC i SCADA systemet.

Den som leies inn vil bli involvert i modellering av kraftsystemmodellen i Statnett sitt SCADA-system for de to nye HVDC linker NSL og NordLink. Modelleringen inkluderer også datautveksling mellom SCADA og HVDC stasjonene.   

I tillegg vil den som leies inn kunne bli involvert i oppgaver knyttet til test av funksjoner knyttet til HVDC i SCADA systemet.

Arbeidsbeskrivelse:

  • Modellere fjernstyringen av HVDC linkene til NSL og NordLink i SCADA systemet
  • Testing, verifikasjon og feilretting knyttet til datautveksling mellom SCADA og Statnett sine to nye HVDC stasjoner
  • Testing, verifikasjon og feilretting knyttet til HVDC funksjoner i SCADA systemet.
Evalueringskrav:   
  • Kjennskap til energiforsyningen og / eller erfaring med drift av kritiske IT-systemer  
  • God generell datakunnskap som er dokumenterbar
  • Erfaring fra tilsvarende rolle med modellering er en fordel    
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper.  
  • Strukturert og nøyaktig, god gjennomførings- og leveranseevne
  • Evner å jobbe både selvstendig og godt i team – ressursen må samarbeide på tvers av ulike fagområder og med både Statnett ansatte og konsulenter fra andre selskaper
  • Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres.

Required skills:
HVDC SCADA modellering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

%

Languages

Norsk og Engelsk

Startdate

ASAP

Enddate

29.01.2021

Option to prolong

Apply before

30.01.2020

Apply ASAP
Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00