Request ID: 20-01-4809
Published: 26.01.2020
Denne statlige kunden har en stor applikasjonsportefølje. Kunden har behov for en konsulent som med sin erfaring og kompetanse kan vurdere de enkelte applikasjoners kompleksitet med tanke på pakking, tilrettelegge for testing av disse og utrulling i produksjon.
 
Konsulenten skal lede arbeidet, planlegge og være teknisk utførende ressurs for bistanden.
 
Arbeidstid skal avtales med kunden, men konsulent må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30.
 
Må-krav:
  • Dokumentert erfaring med applikasjonspakking
  • Dokumentert erfaring med utrulling av applikasjoner via SCCM (MSI, App-V, MSIx)
  • Relevant utdanning på bachelornivå. Manglende formell kompetanse kan kompenseres ved lang erfaring på relevante områder.
  • Utvidet politiattest (det tar vanligvis noen dager)
Preferanser:
  • God kunnskap på Windows 10
  • God kunnskap på Windows server 2016 og nyere versjoner
  • Sertifiseringer som dokumenterer kompetanse på etterspurte fagområder
  • Utdanning på masternivå
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Evne til å jobbe analytisk og strukturert
 
Start: Så snart som mulig
Varighet: 31.12.2020 (Mulighet for forlengelse)
Omfang: 100% - On-site
Språk: Norsk 
Lokasjon: Majorstuen, Oslo
Kan dette være av interesse?

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format samt pris og 2-3 referanser.
 
Jeg ser frem til å høre fra deg. 

Required skills:
SCCM Relevant utdanning Utvidet politiattest

Desired skills:
Kunnskap på Windows 10 Kunnskap på Windows server 2016

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

31.01.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00