Request ID: 20-01-6797
Published: 23.01.2020
Om kunden
Norsk Helsenett har bygd et nasjonalt transportnett for helsesektoren. Dette nettet skal ha 100 % oppetid. Nettet dekker i dag alle sykehus i de tre helseregionene i nord, midt og vest i tillegg noen sentrale punkter på østlandet. I tillegg er andre større kunder direkte tilknyttet stamnettet.
NHN skal nå gå videre med å bygge stamnett til helseregion Sør-Øst. Prosjektet skal oppnå høyere kvalitet og lavere kostnad for helsesektoren og vil i størrelse gi en dobling av nettet vi har i dag.
 
Arbeidsoppgaver
  • Samarbeid med øvrige deltakere i prosjektgruppen
  • Selvstendig ansvar for deloppgaver og skal kunne ta designansvar for deler av infrastrukturen.
  • Utvikling av nye sikkerhetsløsninger for kryptering av trafikk i stamnett 
  • Delta i planlegging, design og utrulling av stamnett på fysisk, logisk og optisk nivå
  • Konfigurering, installasjon og test av nettverksutstyr
  • Utarbeide kravspesifikasjoner og teknisk dokumentasjon inkludert design- og installasjonsdokumentasjon
  • Oppfølging av kunder og leverandører
 
KRAV TIL KOMPETANSE
Konsulenten skal inngå i et faglig tungt miljø med ansvar for å bygge et service provider-nett med veldig høye krav til oppetid og tilgjengelighet. Konsulenten skal være en seniorressurs med evne til å jobbe selvstendig og utarbeide fullverdige design og utrullingsplaner. 
 
Start: 05.02.2020
Varighet: 31.12.2020
Opsjon: 6 måneder
Omfang: 50% 
Lokasjon: Trondheim eller Tromsø 
 
Ved søknad trenger vi spisset CV i MS-Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Frist for levering av tilbud: 30.01.2020

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

05.02.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

30.01.2020

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00