Request ID: 20-01-8479
Published: 10.01.2020

Bistanden som skal utføres

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i flere miljøer innenfor Helseforvaltningen og vi søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med å drifte og oppgradere dagens terminalserverløsninger.
Konsulenten arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøet i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.

Norsk Helsenett ønsker å leie inn 1-2 seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for fagfeltet terminalserver.  

1.1.2017 ble det virksomhetsoverdratt personell, infrastruktur og driftsansvar fra flere sentrale etater i helseforvaltningen. Flere av disse miljøene bygger på Citrix og VM Horizon. Norsk Helsenett ønsker sikre stabil drift men samtidig optimalisere plattformer og ta ut synergier.

Krav til kompetanse

  • Konsulenten skal ha relevant kompetanse og minimum 5-7 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde.
  • Konsulenten skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning. 
  • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
  • Konsulenten skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon) 
  • Konsulenten skal oppgi tilbudt stillingsprosent og dato for når tilbudt konsulent er tilgjengelig for oppstart i oppdraget hos Norsk Helsenett (seneste aktuelle dato for oppstart er 2.3.2020)
Kompetanse og erfaring utover minstekrav 
  • Norsk Helsenett søker en erfaren ressurs med tung kompetanse og erfaring på Citrix
  • Konsulenten skal vise til kunnskap om Windows 10 applikasjonspakking
  • Erfaring fra helsesektoren er en fordel

Required skills:
Citrix VM Horizon

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

%

Languages

Norsk

Startdate

01.02.2020

Enddate

30.06.2020

Option to prolong

Apply before

17.01.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00