Request ID: 20-02-7497
Published: 20.02.2020
Behovsbeskrivelse 

Daglig drift og forvaltning av kundens Windows servermiljø Løse 2.- og 3.-linje oppgaver 

Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser 
Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden 
 
Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Ferie skal avtales i god tid og godkjennes av Kunden. 
 
Må-krav: 
Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole 
Kjennskap til scripting (Powershell) og erfaring med automatisering 
Kjennskap til Windows Server 2016 og 2019 
Kjennskap til Group Policy og rettighetsstyring 
Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig
 
Preferanser
Inngående kjennskap til scripting (Powershell) og erfaring med automatisering 
God kjennskap til Windows Server 2016 og 2019 
God kjennskap til Group Policy og rettighetsstyring 
Kjennskap til Microsoft SCCM 
 
Det forutsettes at ingen kjente forhold står i veien for at kandidaten kan sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig. 
Slik klarering må være på plass før oppdraget kan påbegynnes. Om kandidaten allerede innehar sikkerhetsklarering, vil dette tas inn i evalueringen av kandidatens tilgjengelighet, da det vil vesentlig forkorte ventetiden før kandidaten i praksis kan starte oppdraget. 
 
Start: 02.03.2020
Lengde: 31.12.2020 
Opsjon: 6 måneder 
Omfang: 100% 
Språk: Norsk 
Lokasjon: Oslo
 
Frist for levering: Tirsdag 25/02.

Required skills:
Powershell Windows Server 2016 & 2019 Group Policy

Desired skills:
Microsoft SCCM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

02.03.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

25.02.2020

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00