Request ID: 20-02-7497
Published: 20.02.2020
Behovsbeskrivelse 

Daglig drift og forvaltning av kundens Windows servermiljø Løse 2.- og 3.-linje oppgaver 

Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser 
Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden 
 
Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Ferie skal avtales i god tid og godkjennes av Kunden. 
 
Må-krav: 
Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole 
Kjennskap til scripting (Powershell) og erfaring med automatisering 
Kjennskap til Windows Server 2016 og 2019 
Kjennskap til Group Policy og rettighetsstyring 
Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig
 
Preferanser
Inngående kjennskap til scripting (Powershell) og erfaring med automatisering 
God kjennskap til Windows Server 2016 og 2019 
God kjennskap til Group Policy og rettighetsstyring 
Kjennskap til Microsoft SCCM 
 
Det forutsettes at ingen kjente forhold står i veien for at kandidaten kan sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig. 
Slik klarering må være på plass før oppdraget kan påbegynnes. Om kandidaten allerede innehar sikkerhetsklarering, vil dette tas inn i evalueringen av kandidatens tilgjengelighet, da det vil vesentlig forkorte ventetiden før kandidaten i praksis kan starte oppdraget. 
 
Start: 02.03.2020
Lengde: 31.12.2020 
Opsjon: 6 måneder 
Omfang: 100% 
Språk: Norsk 
Lokasjon: Oslo
 
Frist for levering: Tirsdag 25/02.

Required skills:
Powershell Windows Server 2016 & 2019 Group Policy

Desired skills:
Microsoft SCCM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00