Drift av Citrix ADC (NetScaler)

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-7556
Published: 25.02.2020
Oppgaver:
 
Daglig drift og forvaltning av Citrix ADC (NetScaler).
Daglig drift av MFA løsninger
Løse 2- og 3-linje oppgaver
Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden
Bistå med teknisk ekspert kompetanse ifm migrering fra MPX til VPX miljø og fysisk flytting til nytt datasenter  
Bistå med etablering av proaktiv driftsrutiner for Citrix ADC/ADM løsningen
 
Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser
 
Må-krav:
  • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, innen IKT.
  • Minimum 3 års erfaring med Citrix ADC (NetScaler), inkludert drift, feilsøking, planlegging og oppgradering. 
Preferanser:
  • Ha erfaring fra utarbeidelse design, kravspesifikasjoner og dokumentasjon
  • Ha erfaring med drift av IBM DataPower
  • Ha erfaring med drift av MFA løsninger
  • Ha erfaring med administrasjonsverktøy som Citrix ADC, Citrix ADM, Jira, Remedy og Confluence.
  • Ha erfaring med etablering av Single Sign-On autentisering (Azure AD / Intune / Windows Hello)
  • Ha evne til å vurdere løsninger og implementere disse
  • Ha god evne til samhandling og kommunikasjon 
  • Være selvgående, strukturert og initiativrik 
Kunden er konfidensiell. Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres for «hemmelig».
Det forutsettes at ingen kjente forhold står i veien for at kandidaten kan sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig. Slik klarering må være på plass før oppdraget kan påbegynnes. Om kandidaten allerede innehar sikkerhetsklarering, vil dette tas inn i evalueringen av kandidatens tilgjengelighet, da det vil vesentlig forkorte ventetiden før kandidaten i praksis kan starte oppdraget.
 
Start: ASAP 
Varighet: 01.09.2020
Opsjon: 6 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Citrix ADC (NetScaler)

Desired skills:
IBM DataPower Jira Azure AD

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00