Request ID: 20-06-7661
Published: 23.06.2020

Vinmonopolet ønsker å styrke tilgang på kapasitet og spesialkompetanse på vår SAP S/4 løsninger med tilknyttede systemer og grensesnitt (heretter kalt SAP løsninger). Forespørselen gjelder ikke SAP CX/Hybris.

Kapasitet og spesialistkompetansen skal bistå egne produkteiere med å utføre 2. linje support (vedlikehold og brukerstøtte) på både standardløsninger og eksisterende tilpasninger, samt utføre mindre vedlikehold / videreutvikling.

Vinmonopolet har en SAP systemportefølje som støtter virksomhetens kjerneprosesser knyttet til å utføre vårt samfunnsoppdrag i henhold til Alkohollovens regler og andre regler knyttet til særlover som Vinmonopolet er underlagt. I tillegg støtter også systemporteføljen nødvendige støtteaktiviteter knyttet mot kjerneprosessene og øvrige administrative behov, samt grensesnitt mot økosystemet via EDI, API og Vinmonopolets Leverandørportal.

Forespørselen publiseres til kvalifiserte leverandører på tre fagområder: Systemforvaltning (20-020), Systemutvikling (20-019) og Analytics, maskinlæring og dataforvaltning (20-018).

Oppdraget

Vinmonopolet har et kapasitetsbehov knyttet til forvaltningen av SAP løsningen med tilhørende grensesnitt. Vi ønsker å kjøpe konsulenter (hoder) med optimal kompetanse og erfaring for å utføre følgende oppgaver:

  • Utføre 2. linjesupport på produksjonssatt løsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere. 2. linjesupport innebærer både vedlikehold og brukerstøtte, og skal utføres både på standardløsning og eksisterende tilpasninger.
  • Utføre mindre vedlikehold/videreutvikling på produksjonssatt løsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere
  • Bistå med kompetansebygging til Vinmonopolets forvaltere

Ressursene skal inngå som en del av det interne teamet som fungerer som SAP produkteiere i Vinmonopolet og ressursene som skal utføre denne oppgaven må ha meget god SAP kompetanse i en eller flere av SAP systemene og modulene som Vinmonopolet benytter, samt god logistikk- og prosessforståelse. I tillegg er det viktig med dokumentert erfaring fra SAP innen retail/handelsvirksomhet, helst Vinmonopolets prosesser.

Vinmonopolets forretningsspråk og systemspråk er norsk. Teknisk dokumentasjon foreligger på engelsk.

Omfang

Nedenstående er beskrivelse av omfanget vi ser for oss basert på kapasitet og spesialistkompetanse som skal supplere det interne produkteiere for SAP i Vinmonopolet. Vi ser for oss å bruke avtalen til å sette sammen et optimalt kompetanseteam hvilket kan bety at vi velger en eller flere ressurser fra flere leverandører.

Vi ønsker tilgang spesialistkompetanse som til sammen vil danne et team av norsk/skandinavisk- talende konsulenter med SAP S/4 HANA Retail erfaring.

Se vedlagt dokument for mer informasjon fra kunden. 

Required skills:
SAP S/4 HANA Neptune BW on HANA PI Gateway Solution Manager Enterprise Portal SRM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

24.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00