SAP S/4 Embedded Analytics - Team-leveranse

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-08-1837
Published: 07.08.2020

Påsken 2020 fullførte Vinmonopolet migreringen av SAP ERP til SAP S/4 Hana. Det var en ren teknisk oppgradering, og Embedded Analytics, planlegging og Fiori var ikke en del av omfanget. Vinmonopolet vurderer nå å aktivere Embedded Analytics i SAP S/4, og ønsker i denne forbindelse bistand fra en ekstern partner. Partneren bør ha relevant erfaring og kunne gi råd, diskutere, drive frem og gjennomføre selve leveransene. For å tilrettelegge for læring underveis og redusere risikoen, ønsker vi å bruke en skrittvis fremgangsmåte hvor nye mål settes etter hvert.

Leveranser 

Vi ser for oss en første fase hvor deler av infrastrukturen blir implementert sammen med utvalgte standard analyseområder/applikasjoner/Fiori Apper som kan vise nytteverdi. Deler av oppsettet må gjøres i samarbeid med Vinmonopolet eller Basis Consulting, som er vår driftspartner.

I senere faser vil ytterligere områder bli aktivert og videreutviklet fra standard og kanskje kombinert med annen teknologi. Dette kan sees på som et initiativ og skiller seg fra et prosjekt ved at omfang og sluttdato ikke er fast. Initiativet videreføres gjennom flere leveranser der hvor man opplever god kost/nytte.

Innholdet i første fase som bør dekkes av tilbudet er:

 • Prosjektledelse og fremdriftsansvar.
 • Delta i og tidels drive oppstartsmøte for å sikre felles forståelse av metode, arkitektur og valg av analyseområder.
 • Fasilitere workshop for å identifisere og evaluere egnede standard Fiori analytiske Apps ift Vinmonopolets behov innen noen utvalgte analyseområder fra salg, logistikk og økonomi med utgangspunkt i SAP standard.
 • Evaluere bruk av standard Virtual Data Models (VDMer) og Core Data Services (CDSer), og eventuelt behov for å ekstende disse der hvor det trengs for våre utvidelser (egne felter etc.)
 • Importere ferdig prognose/budsjett fra SAP BW til S/4 og tilrettelegge for rapportering.
 • Enkel standard konfigurasjon av Fiori Launchpad for utvalgte roller
 • Implementere to til tre utvalgte Fiori Apps for Embedded Analytics som Proof of Concept i produksjon
 • Dokumentasjon og kompetanseoverføring
 • Foreslå videre løp for Vinmonopolet, lage en liste over anbefalte Fiori Apper eller analytiske applikasjoner med beskrivelse av gevinstpotensial. Forslaget danner grunnlag for Vinmonopolets beslutning om hva vi skal gå videre med i de neste fasene.
 • En workshop på applikasjonsnivå og en teknisk workshop for å oppsummere erfaringer og gi råd om veien videre.

Kompetanse 

Vi ønsker at Leverandøren fremlegger et team av norsk/skandinavisk- talende konsulenter med SAPS/4 Hana erfaring fra Retail-bransjen. Vinmonopolet vurderer at følgende kompetanse bør inngå i teamet. 

 • Prosjektleder og løsningsarkitekt med erfaring fra Fiori analytiske Apps
 • Erfaring med Fiori analytiske Apper basert på CDS Views
 • Erfaring fra tilpasning av CDS views i S/4 Hana, helst for Retail
 • Erfaring med hvordan å tilpasse informasjon fra et felles CDS view til flere ulike formål Kompetanse på basis oppsett av Fiori, Fiori Launchpad, Fiori Launchpad i SAP Cloud Platform 
 • Erfaring med OData vil være en fordel
 • Erfaring med autorisasjonskonsept for Fiori og CDS Views vil være en fordel
 • FICO, SD og MM kompetanse med forståelse av hvordan informasjon oppstår og kan brukes 

Se vedlegg "Full beskrivelse av oppdraget - SAP S/4 Embedded Analytics"

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
Fiori CDS Views S/4 Hana

Desired skills:
OData

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.11.2020

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00