Request ID: 20-08-8573
Published: 2020-08-24

NPE er opptatt av effektivisering og forenkling og ønsker å ta i bruk automatisering av prosesser der det er mulig. NPE ønsker bistand til å opprette automatiske prosesser særlig i informasjonsinnhenting og arkivering, men ser også muligheter for å automatisere deler av saksbehandlingen på sikt. 

NPE er i prosess med anskaffelse av UIPath RPA-lisenser og har behov for konsulentbistand for automatisering med UIPath. Konsulentens oppgave vil være å programmere og sette opp automatiseringsprosesser samt administrere robotene. Veiledning og opplæring av NPEs interne ressurser må påregnes.

Krav til kompetanse

Absolutte krav

  • Konsulenten skal ha god kompetanse i bruk av software UIPath RPA-program
  • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
  • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav

  • Fordel med kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
  • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering med UIPath
  • Konsulenten bør ha tilstrekkelig bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning, med programmeringserfaring.
  • Kjennskap til Public 360 er en fordel.

Det er ønsket en konsulent/juniorkonsulent til oppdraget.

Omfang: 1 konsulent/juniorkonsulent i 50% stilling, med mulighet for utvidelse inntil 100%. 

Varighet: 6 måneder, med mulighet for forlengelse opptil 1 år. Opsjonen utløses for 3 måneder av gangen.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
UIPath

Desired skills:
Public 360

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2020-09-15

Enddate

2021-03-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00