Request ID: 20-12-7865
Published: 04.12.2020

Statnett søker en erfaren utvikler/arkitekt med god kunnskap om CIM som kan hjelpe oss å videreutvikle systemene for å lage og forvalte Statnetts kraftsystemmodeller. 

Oppdraget går ut på å tre inn i teamet som jobber med utvikling og drift av et sett av mindre – men tett samarbeidende – systemer som sammen skal koordinere konstruksjon, vedlikehold og forvaltning av en felles informasjonsmodell som i detalj beskriver det norske og nordiske kraftnettet.

I dag vedlikeholder Statnett parallelt flere formålsspesifikke modeller i egne systemer og miljøer, noe som medfører kvalitetsutfordringer og ekstrakostnader. For å øke kvaliteten søker Statnett å samle modelleringen i ett system. Formålsspesifikke modeller skal over tid kunne kontinuerlig og automatisk utledes fra denne felles modellen. Systemene skal også steg for steg lukke de manuelle bruddene i Statnetts digitale verdikjede hvor data manuelt overføres mellom systemer. Målet er å hjelpe Statnetts personell til å bruke sin tid på utfordringer i kraftnettet, ikke bruke tid på tilfeldige problemer grunnet data i forskjellige siloer.

Om systemet

Løsningen er påbegynt i form av en mikrotjeneste-basert arkitektur som kjører i Statnetts kontainerplattform Red Hat Openshift (Kubernetes). I dag leveres nettmodeller til én konsument med mange på ventelisten. Løsningen skal utvides betydelig og eksisterende komponenter refaktoreres og reimplementeres. Konsulenten vil ha innflytelse på videre retning.

Om teamet

Konsulenten vil tre inn i et etablert produktteam. Teamet skal styrkes mer men består i dag av én produkteier, én teamlead, to utviklere, én testleder, én designer og én løsningsarkitekt. I tillegg har vi jevnlig tilgang på fire fagpersoner fra nøkkelinteressentene.

Samarbeidsformen justeres kontinuerlig gjennom åpne diskusjoner i retrospektiv og teamet ser frem til å få inn nye perspektiver og idéer.

Arbeidsoppgaver

Prosjektet har beskrevet følgende arbeidsoppgaver for rollen: 

 • Bistå i systemdesignvalg i samarbeid med løsnings-, informasjons- og systemarkitekter. Identifisere relevante patterns og taktikker, og bistå i analytisk dekomponering og forfining av løsningsdesignet etter behov.
 • Bistå løsnings- og systemarkitekter i analyse, valg og praktisk implementasjon av integrasjonstaktikker for programvarekomponenter.
 • Dokumentere løsningsdesignet for ulike formål i samarbeid med løsnings-, informasjons- og systemarkitekter, samt dokumentere grensesnitt.
 • Analysere forretningsbehov, og omsette dette i føringer for valg av tekniske løsninger og løsningsstrategier
 • Arbeid med utvikling og utvidelser av komplekse informasjonsmodeller

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

Statnett SF stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

 • Bred erfaring med prinsipper/metoder for løsningsarkitektur og -dokumentasjon 
 • Bred erfaring med arbeid med komplekse informasjonsmodeller, og endring/utvikling av disse
 • Erfaring med Common Information Model vektlegges spesielt
 • Kompetanse om domenet rundt modellering av kraftsystemet
 • Minimum 2 års høyere utdannelse innen IKT eller minimum 3 års høyere utdanning i kombinasjon med relevant erfaring med IKT-arbeid.
 • Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres.

Andre krav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert 

Opsjon på forlengelse av oppdraget: 1 + 1 år

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Desired skills:
Sikkerhetsklarering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP