Request ID: 21-01-5634
Published: 26.01.2021

Oppdraget går ut på å tilby lederutvikling som ivaretar personlig utvikling i lederrollen, praktisk hverdagsledelse og teamutvikling. Lederutviklingen skal ha høy kvalitet, og den skal være solid forankret i nyere forskning og relevant empiri. 

Vi ønsker tilbud på: 

1. Ledergruppeutvikling for våre ledergrupper på nivå 1 og 2. Det vil si toppledergruppen og ledergruppene til alle avdelingsdirektørene. Til sammen syv ledergrupper. Ledergruppene har flere nye deltakere og gruppen trenger å bli «satt». Vi ser i utgangspunktet for oss ca. to ledergruppesamlinger pr. ledergruppe, men her styrer behovet. Vi ønsker videre at innholdet i ledergruppeutviklingen til en viss grad også skal gjenspeile innholdet i selve lederutviklingsprogrammet for alle ledere, slik at det blir konsistent fra øverste nivå og ned til 1. linjen og slik at vi fremmer en felles ledelsesfilosofi og en praksis på hvordan vi gjør det her hos oss. 

2. Lederutviklingsprogram for alle våre øvrige ledere basert på behovsanalysen vi allerede har gjennomført som omhandler 

a)  Personlig utvikling i lederrollen. Hvem er jeg som leder? Hvordan virker jeg på andre, kommunikasjon og påvirkning, osv. og 

b)  Temabasert opplæring som f.eks. krevende samtaler, konflikthåndtering, rekrutteringsteknikk osv. (se ellers vedlegg), og 

Innholdet alle punktene 1., 2a, og 2b skal utvikles i tett samarbeid med samarbeid med oss. Lederutviklingen skal være tilpasset de ulike delene i virksomheten, dvs. både for Kjededrift og Kjedekontoret, være konsistent og helhetlig fra øverste nivå ledere, mellomledere og 1. linje. Hovedtyngden av 1. linjeledere er butikksjefer og nestledere i butikk, hvor fokuset skal være på praktisk hverdagsledelse av butikkteamene. Det er mulig å gi tilbud på både pkt 1. 2a) og 2b), eller på alt. 

Ta kontakt for mer informasjon om oppdraget.

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

01.01.1970

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00