Request ID: 21-02-4725
Published: 10.02.2021

Vinmonopolet ønsker å oppgradere dagens on-premise SAP Commerce løsning (Hybris), fra versjon 6.6 til en av de nyeste versjonene (sannsynligvis versjon 2011). Dagens versjon er end-of-support fra SAP. Vi har dessuten anskaffet SAP Commerce Cloud og planlegger en migrering til skyen i løpet av 2022 eller 2023. Den fremtidige flyttingen til sky forutsetter at vi først er på en nyere versjon on-premise. 

Oppdraget 

SAP Commerce-løsningen driftes for Vinmonopolet av Basis Consulting. Vi har allerede en løpende tjenesteleveranse i dag for ekstern bistand til forvaltning og utvikling av løsningen. Vi trenger imidlertid å utvide dagens kompetanse og kapasitet i forbindelse med oppgraderingen og ønsker derfor å vurdere konsulenter utover de ressursene vi disponerer i dag. 

De konsulenter som vi allerede disponerer fra før, og som er tiltenkt å være en del av oppgraderings-teamet, inkluderer: 

 • To utviklere på SAP Commerce (tiltenkt tilnærmet 100% hvis behov).
 • En utvikler for iOS App og en for Android App (tiltenkt ved behov).
 • En konsulent med ansvar for oppsett og konfigurasjon av infrastrukturen hos Basis Consulting (OS, DB, basis Commerce config etc) (tiltenkt T&M ved behov). 
 • Nødvendige T&M ressurser fra Basis Consulting for oppsett av virtuelle maskiner, containers, nettverk og annen infrastruktur

I tillegg har vi egne interne ressurser som skal delta: 

 • Intern prosjekteier: Leder Nett og kundedialogløsninger
 • Intern TechLead 
 • Koordinator mot Basis Consulting / IT produkteier for SAP Commerce drift

Denne forespørselen handler om ytterligere ressurser som skal supplere utover dette teamet. Vi er på jakt etter konsulenter med kompetanse om, og erfaring fra teknisk oppgradering av SAP Commerce on-premise som skal delta i vårt prosjektteam sammen med ressursene beskrevet ovenfor, for å oppgradere vår netthandelsplattform. 

Migrering til sky er ikke en del av dette oppdraget, men fordi skymigrering er planlagt fram i tid så ønsker Vinmonopolet å sikre at den oppgraderingen vi gjør nå tar høyde for problemstillinger som treffer oss i neste runde. Vi søker derfor ressurser som gjerne også har kompetanse og/eller erfaring fra SAP Commerce Cloud migreringer. 

Leveranser, omfang og varighet
Leveransen er T&M for ekstern bistand levert av følgende ressurser: 

 • En prosjektleder/koordinator for tekniske leveranser
  • Dokumentert prosjektledererfaring
  • Dokumentert erfaring fra SAP Commerce oppgraderingsprosjekter
  • Estimert deltid 40% i 3-5 måneder (men med ujevn belastning i prosjektet)
  • Estimert omfang: 200-300 timer
 • En senior utvikler (teknisk utførende) 
  • Dokumentert erfaring fra SAP Commerce oppgraderingsprosjekter
  • Estimert fulltid i 3-5 måneder
  • Estimert omfang: 500-750 timer
 • En testkoordinator og tester 
  • Vi ønsker gjerne erfaring fra testing av nettbutikker
  • Estimert omfang 4-8 ukesverk, 200-300 timer

Vi anslår prosjektet til å ta 3-5 måneder, og ønsker oppstart i midten av mars 2021. Vi estimerer go-live med ny versjon i juli/august 2021. 

 

Required skills:
SAP Commerce

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00