Request ID: 22-01-6775
Published: 14.01.2022

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålene krever god kunnskap om primærhelsetjenesten. På grunn av tidsnød og lite ressurser til intern opplæring kreves også erfaring fra og svært god kunnskap om helseforvaltning på sentrale myndighetsnivå.

KRAV TIL KOMPETANSE
Vedkommende skal jobbe med:

 • Bistå med TISK arbeid
 • Koordinere innspill og besvarelser
 • Ivaretakelse av dokumenter og sørge for at oversikt er lagt i systemet
 • Håndtere all informasjon, kunnskap om håndtering av pandemi, samt tiltak som er knyttet til TISK

Absolutte krav

 • Konsulenten skal ha legeutdannelse og være samfunnsmedisiner
 • Konsulenten skal ha minimum 5 års erfaring etter spesialisering fra klinisk praksis i helsetjenesten.
 • Konsulenten skal være tilgjengelig i 100 % stilling
 • Konsulentene skal kunne sitte i Oppdragsgivers lokaler i Oslo ved behov.
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Konsulenten skal ha kunnskap om helsetjenesteassosierte infeksjoner, smittevern i helseinstitusjoner i kommunehelsetjenesten.
 • Konsulenten skal ha god kunnskap om organisering av legevakt tjenester.
 • Konsulenten skal kunne fremlegge arbeidet i konferanse og møter nasjonalt.
 • Konsulenten skal ha kjennskap, erfaring og nettverk i lokale og sentrale helseforvaltning.
 • Konsulenten skal ha god kunnskap om organisering av norske helsetjenester.

Evalueringskrav

 • Konsulent bør ha ledererfaring innenfor helsetjenester både på kommunalt og nasjonalt nivå, gjerne fra Helseforvaltningen
 • Konsulenten bør ha særlig god kunnskap om og kjennskap til bruk av digitale verktøy og statlig forvaltning som for eksempel arkivsystemer, virksomhetsstyring og beredskapssystemer ect.
 • Konsulenten bør ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon).
 • Relevant utdannelse, kurs og sertifisering.
 • Bør ha erfaring med Covid på nasjonalt nivå, spesielt TISK arbeid

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00