Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-03-2533
Published: 21.03.2023

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.

Nærmere beskrivelse av oppdraget
Konsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev. forhandlinger september – november 2023. Det er et absolutt krav at både konsulenten og dens arbeidsgiver/oppdragsgiver er uavhengig av, og verken har bindinger til, eller på annen måte vil kunne hevdes å være inhabil i forhold til aktuelle produsenter og leverandører/forhandlere av brannmurteknologi. Fremtidig brannmurløsning skal integreres/samvirke med sikkerhetsløsninger fra F5, samt datasenternettverk basert på Cisco ACI. Det er derfor krav at Konsulenten også har basiskompetanse om disse løsningene.

Arbeidsoppgaver

  • Fasilitere og bidra i behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon
  • Delta i evaluering og ev. forhandlinger
  • Øvrig relatert faglig rådgivning

Kompetansekrav til konsulenten

  • Konsulenten bør ha relevant utdannelse, ønskelig med relevant tilleggsutdanning / sertifiseringer. 
  • Konsulenten bør ha meget god oversikt over og kunnskap om brannmurteknologier som tilbys i det norske markedet, og deres egenskaper.
  • Konsulenten bør ha kompetanse på bruk av F5 BigIP som sikkerhetsløsning i datasenter.
  • Konsulenten bør ha kompetanse på datasenterløsninger basert på Cisco ACI.
  • Konsulenten bør ha god erfaring fra rådgivning, valg og oppsett/drift av brannmurteknologi.
  • Konsulenten bør ha god ha erfaring fra fasilitering og utarbeidelse av kravspesifikasjoner samt fra tilbudsevaluering i anskaffelse av brannmurteknologi fra oppdragsgivere underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket.
  • Konsulenten bør ha god erfaring fra relevante og tidsmessig aktuelle prosjekter hvor gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper har vært viktig for resultatet av arbeidet.  

Stillingsprosent:
Det forventes at bistanden tilpasses anskaffelsesprosjektets behov og fremdrift. Basert på foreliggende plan forventes inntil 50 % i periodene april/mai – ultimo juni og september –november. 

Arbeidssted:
Brønnøysundregistrene er fleksibel i forhold til arbeidssted og tilstedeværelse i Brønnøysund. Arbeidssted kan være konsulentens eget arbeidssted, hjemmekontor eller i Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo.
Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 1 reise til Brønnøysund i avtaleperioden à 2 dager.

Required skills:
Brannmurteknologier F5 BigIP Cisco ACI

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50%

Languages

Norsk

Startdate

01.05.2023

Enddate

31.12.2023

Apply before

29.03.2023

Deadline for compliance

21.04.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed