Seniorkonsulent til arbeidet med nasjonale grunndata

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-02-0511
Published: 22.02.2024

I dag samler ulike offentlige myndigheter inn store mengder data som brukes isolert i deres egne forvaltningsprosesser. Slik disse dataene er forvaltet i dag, har de ofte begrenset verdi for andre formål og dekker sjelden behovene til påfølgende brukere. Skal offentlig sektor lykkes med ambisjonen om å bli mer datadrevet, mer sammenhengende og øke automatiseringsgraden på forsvarlig vis, er vi avhengige av god tilgang til data med tilstrekkelig kvalitet og at disse er enkle å ta i bruk med avklarte vilkår. Offentlig dataforvaltning må dreies fra enkeltvis innhenting og forvaltning, til autoritative felles datakilder og medfølgende rammeverk som alle aktører må forholde seg til. Dette vil gi redusert ressursbruk og forvaltningskostnader for samfunnet, bedre datagrunnlag og reduserte kostnader for datakonsumenter, og bedre tjenester og mindre rapportering for innbyggere og næringsliv. 

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) skal på oppdrag fra Skate gjennomføre tiltaket Nasjonale grunndata for å sikre tilstrekkelig kvalitet og enkel tilgang til data som er særlig viktig for samfunnets funksjoner og tjenester. Etableringen av nasjonale grunndata forutsetter en helhetlig tilnærming og styring med definerte roller, ansvar, prosesser og kontrollmekanismer. 

Dagens fire nasjonale fellesløsninger for data, folkeregisteret, enhetsregisteret, matrikkelen og kontakt- og reservasjonsregisteret, brukes mye og har gitt betydelige gevinster og effekter i den enkelte virksomhet og for samfunnet som helhet. Disse er også utgangspunktet for arbeidet med nasjonale grunndata.  

Formålet med avtalen
Rollene og ansvarsområdene som utvikles gjennom nasjonale grunndata må koordineres med kommende og eksisterende forordninger og direktiver fra EU. Spesielt relevant er Open Data Directive (ODD) og Data Governance Act (DGA).

Nasjonale grunndata trenger å:

1.styrke kompetansen på prosessledelse for caser i forbindelse med utprøving av rammeverk for styring og forvaltning  

2.øke kapasiteten i kjernegruppen

Sentralt i nasjonale grunndata er rammeverk for styring og forvaltning. Rammeverket skal testes ut i minimum to caser hvor formålet er å prøve ut ulike deler av rammeverket og dokumentere verdi av rammeverket. Formålet med anskaffelsen er å dekke arbeidsgruppas behov for kompetanse på styring på tvers av sektorer og forvaltningsnivå i offentlig sektor og for prosessledelse på utprøving gjennom caser. Dette er spesialkompetanse/spisskompetanse som prosjektgruppen ikke besitter og som er nødvendig for en vellykket realisering av arbeidet med nasjonale grunndata. 

Innleid konsulent skal ha en nøkkelrolle i gjennomføringen av en case-basert utprøving av rammeverk for styring og forvaltning. Konsulenten blir en del av prosjektets kjernegruppe – sammensatt av interne ressurser. Dette er en helt ny rolle i prosjektet. 

Arbeidsoppgaver:

  • Delta i utvelgelse og beskrivelse av caser
  • Etablere og vedlikeholde dialog med nøkkelaktører, inkludert prosjekteiere av utvalgte caser
  • Utarbeide planer for gjennomføring av caser
  • Planlegge for å dokumentere casenes resultater og læringspunkter
  • Andre oppgaver som en del av prosjektets kjernegruppe

For krav til kompetanse og erfaring – se vedlagt kompetanseskjema. 

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

18.03.2024

Enddate

01.07.2024

Option to prolong

Apply before

02.03.2024

Deadline for compliance

19.04.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00