Prosessleder/Controller - Nye Altinn

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-01-1585
Published: 09.01.2024

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for ressurs med spisskompetanse på økonomi- og budsjett-oppfølging i større teknologiske prosjekter.
Kunden ser for seg en Controller med prosjekterfaring større teknologiske prosjekter/program.

Ressursen skal bistå Digdir i vårt nye program ‘Nye Altinn’.

Ytterligere informasjon og forventninger til leveranse gis ved oppstart.

Bakgrunn
Altinn er en tjenesteplattform, en viktig nasjonal fellesløsning og en forutsetning for digital dialog mellom næringslivet, innbyggere og offentlige etater. 
Digdir leder et program (‘Nye Altinn’) som skal modernisere plattformen (Altinn 3) og flytte/ reetablere tjenester hos store tjenesteeiere på ny plattform. Programmet har dermed avhengigheter mot alle virksomhetene som har tjenester i Altinn. Per februar 2023 omfattet dette 67 tjenesteeiere, der Statistisk Sentralbyrå, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene er blant de største.

Etablering av programkontor:
Det skal etableres et programkontor i program ‘Nye Altinn’, der det er behov for en ressurs som dekker controller- og PMO-funksjonen i programmet. 
Programkontoret skal ivareta fellesfunksjoner for hele programmet og koordinere informasjon, plandokumenter, rapportering og kontrollaktiviteter. 

Programkontoret skal blant annet: 

  • Utvikle og følge opp plandokumentasjon, prosesser, rutiner og maler
  • Følge opp programmet på økonomi, fremdrift, risiko, planlegging og rapportering
  • Koordinere prosesser for risikostyring
  • Koordinere arbeidet i halvårlige planrevisjoner

Ønsket kompetanse og erfaring:

  • Dokumentert erfaring med økonomisk oppfølging av prosjekter, inkludert kostnadskontroll, budsjettoppfølging og risikovurdering
  • Dokumentert erfaring med planlegging og rapportering i større teknologiske prosjekter/program
  • Dokumentert erfaring fra prosjekt/programarbeid i offentlig sektor og samarbeid på tvers av virksomheter.

Required skills:
kostnadskontroll budsjettoppfølging risikovurdering

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.02.2024

Enddate

30.06.2026

Apply before

17.01.2024

Deadline for compliance

08.02.0204

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00