Rådgivning finansieringsmodell

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-8547
Published: 21.12.2020

Kunden leverte 13. november en rapport med anbefalinger om fremtidig styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger til KMD. Arbeidet med modellen har pågått gjennom store deler av 2020. I utkastet til tildelingsbrev for 2021 har Digdir fått i oppdrag å forberede innføring av ny styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger. 

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å detaljere ut finansieringsmodellen, oppdatere den og klargjøre den for implementering. Det gjenstår en del avklaringer, og det kan bli behov for å simulere konsekvensene av ulike valg, og deretter innarbeide valgt løsning i modellen på en enkel og robust måte.  Dette krever inngående Excel-kompetanse, særlig i bygging av kostnadsmodeller i Excel, og det krever kapasitet som i dag ikke finnes i organisasjonen. En del av arbeidet avhenger av avklaringer fra KMD og avklaringer av moms-spørsmålet. Omfanget av arbeidet er dermed noe usikkert.

Beskrivelse av bistanden:

Det er behov for en seniorkonsulent med svært gode Excel-kunnskaper til å videreføre arbeidet med finansieringsmodellen, bistå i oppdatering av modellen med nye kostnadstall, budsjett og prognoser og ved behov utvikle modellen i tråd med avklaringer som kommer i løpet av 2021. Det er videre behov for å operasjonalisere modellene og tilpasse dem ulike forretningsbehov. 

Konkrete oppgaver: 

  • Bistå i oppdatering av modellen med regnskapstall for 2020, budsjett 2021 og prognoser for påfølgende år 
  • Simulere konsekvensene for tjenesteeiere og av ulike valg på gjenstående avklaringspunkter
  • Innarbeide valgte løsninger på en enkel og robust måte
  • Bistå i forberedelse av presentasjoner av ny styrings- og finansieringsmodell
  • Bistå i arbeidet med operasjonalisering av nye finansieringsmodeller.
  • Utarbeide brukerdokumentasjon og overlevering av finansieringsmodellen til linja

Krav til konsulenten
Det er viktig at konsulenten har:

  • Inngående kunnskap om Excel og bygging av kostnadsmodeller i Excel
  • Inngående kunnskap om oppbygging av produktregnskap for digitale produkter
  • God kjennskap til offentlig sektor og digitalisering
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Konsulenten må være tilgjengelig fra 1.2.2021 og kunne jobbe i 100% stilling (dvs. 37,5 timer) i februar og mars. Deretter vil vi diskutere videre arbeidsbelastning, men konsulenten må være forberedt på å jobbe mellom 50-100% stilling resten av avtaleperioden.  Det kan være aktuelt å jobbe noe mindre enn 50% i korte perioder, det vil avtales nærmere.  

 

Required skills:
Excel

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP