Utredning av ulike finansieringsmodeller

Log in or register to apply
Request ID: 21-07-7472
Published: 02.07.2021
Apply before: 17.08.2021 10:00
Share:

I dette oppdraget skal det utredes og skisseres alternative modeller for finansiering av ny infrastruktur, og vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur. Ruter skal utrede finansieringsbehov ved drift og vedlikehold av dagens og fremtidig trikke- og T-banenett.

Ruter ser for seg følgende organisering av arbeidet:

Innledningsvis skal behov, mål og krav en fremtidig modell skal innfri beskrives. Dette skal skje i tett dialog med Ruter og Sporveien.

Videre skal tilbyder utrede og skissere alternative modeller for finansiering av ny, og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. En «vognleie-modell» for infrastruktur er et av alternativene og som del av arbeidet skal det undersøkes hvordan dette løses i andre byer/land. Det skal legges til grunn minimum tre alternativer.

Videre skal fordeler og ulemper ved de ulike alternativene belyses og dokumenteres, og evalueres og rangeres opp mot omforente behov, mål og krav. Det er ønskelig at skisser til minimum 3 alternative modeller skal foreligge i ultimo september 2021.

Tilbyder må beregne tid til å forklare og forankre modellen i Sporveien, Ruter og øverige aktuelle aktører.

En rapport som dokumenterer arbeidet og rangerer de aktuelle modellene skal ferdigstilles innen utgangen av november. Endelig fremdriftsplan med milepæler avtales i oppstartsmøte.

Ved evaluering av tilbudet vil det bl.a. legges vekt på at tilbyder tilkjennegir god forståelse for:

  • Oppdragets utfordringer (faglige og prosessuelle), og hvordan disse er tenkt løst.
  • Metodikk/arbeidsopplegg/analytisk tilnærming som sannsynliggjør en fullstendig leveranse.
  • Grunnleggende forståelse av utredningstemaet.
  • Kompetanse og erfaring og (tilgjengelighet):
  • Prosjektleders kompetanse, erfaring, samarbeidsevner og referanser.
  • Oppdragsgivers tidligere erfaring med prosjektleder.
  • Sentrale medarbeideres kompetanse og erfaringer fra lignende prosjekter.

Følgende vil bli vektlagt:

  • Kunne måle effekten av de ulike finansieringsmodellene opp imot ulike mål.
  • Kompetanseogerfaringmedutredningogutviklingavfinansieringsmodellerforoffentlig eid infrastruktur
  • Egnet metodikk og verktøy til å utrede og vurdere ulike finansieringsmodeller

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Attached document(s):
Fremdriftsplan
Apply

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.08.2021

Enddate

30.11.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the customer and their customers! You find data and data m......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo, Økern
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: ASAP

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..). In addition there also is an issue due to Telen......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-08-23
Enddate
2021-12-17
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: 30-08-2021 10:00