Utredning av ulike finansieringsmodeller

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-07-7472
Published: 02.07.2021

I dette oppdraget skal det utredes og skisseres alternative modeller for finansiering av ny infrastruktur, og vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur. Ruter skal utrede finansieringsbehov ved drift og vedlikehold av dagens og fremtidig trikke- og T-banenett.

Ruter ser for seg følgende organisering av arbeidet:

Innledningsvis skal behov, mål og krav en fremtidig modell skal innfri beskrives. Dette skal skje i tett dialog med Ruter og Sporveien.

Videre skal tilbyder utrede og skissere alternative modeller for finansiering av ny, og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. En «vognleie-modell» for infrastruktur er et av alternativene og som del av arbeidet skal det undersøkes hvordan dette løses i andre byer/land. Det skal legges til grunn minimum tre alternativer.

Videre skal fordeler og ulemper ved de ulike alternativene belyses og dokumenteres, og evalueres og rangeres opp mot omforente behov, mål og krav. Det er ønskelig at skisser til minimum 3 alternative modeller skal foreligge i ultimo september 2021.

Tilbyder må beregne tid til å forklare og forankre modellen i Sporveien, Ruter og øverige aktuelle aktører.

En rapport som dokumenterer arbeidet og rangerer de aktuelle modellene skal ferdigstilles innen utgangen av november. Endelig fremdriftsplan med milepæler avtales i oppstartsmøte.

Ved evaluering av tilbudet vil det bl.a. legges vekt på at tilbyder tilkjennegir god forståelse for:

  • Oppdragets utfordringer (faglige og prosessuelle), og hvordan disse er tenkt løst.
  • Metodikk/arbeidsopplegg/analytisk tilnærming som sannsynliggjør en fullstendig leveranse.
  • Grunnleggende forståelse av utredningstemaet.
  • Kompetanse og erfaring og (tilgjengelighet):
  • Prosjektleders kompetanse, erfaring, samarbeidsevner og referanser.
  • Oppdragsgivers tidligere erfaring med prosjektleder.
  • Sentrale medarbeideres kompetanse og erfaringer fra lignende prosjekter.

Følgende vil bli vektlagt:

  • Kunne måle effekten av de ulike finansieringsmodellene opp imot ulike mål.
  • Kompetanseogerfaringmedutredningogutviklingavfinansieringsmodellerforoffentlig eid infrastruktur
  • Egnet metodikk og verktøy til å utrede og vurdere ulike finansieringsmodeller

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.08.2021

Enddate

30.11.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00