Konsulentbistand - Styrket endringsmuskel

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-5133
Published: 17.09.2021

Virksomheten er midt i et stort IT-prosjekt kalt DELE (Digital Endring i Legemiddelverket). Prosjektet handler, kort fortalt, om å tilpasse MS Dynamics til våre behov og arbeidsprosesser. Vi har i dag flere ulike IT-løsninger, men ønsker å samle og integrere mest mulig på en plattform. Dermed arbeides det også med å avvikle flere eldre systemer. I de innledende fasene til DELE-prosjektet er det gjort omfattende kartlegging av arbeidsprosessene våre. Prosjektet vil både avdekke utfordringer og muligheter i måten vi arbeider på i dag og gi oss bedre styringsdata enn før.

Se vedlagt kompetansematrise for mer detaljert beskrivelse av Statens legemiddelverk behov.

Kompetansekrav

 • Konsulenten skal ha teoretisk kompetanse og relevant praktisk erfaring innenfor fagfeltene Lærende organisasjon, Systemtenkning og Lean.
 • Konsulenten skal ha praktisk erfaring med følgende i offentlige virksomheter:
  • Strukturerte arbeidsprosesser som gir løpende styringsinformasjon, bygget rundt prinsipper om flyteffektivitet, trekk-prosesser, tilpasset informasjonsflyt, takt-tid, enkeltvise flytenheter og rask problemidentifikasjon.
  • Visuell, daglig styring der nøkkelinformasjon om våre ulike arbeidsprosesser synliggjøres.
  • Effektive møteplasser og arenaer for deling og problemløsning – der den visuelle nøkkelinformasjonen anvendes.
  • Praktisering av problemløsning i form av hyppig hypotesetesting (Improvement KATA), visualisering av problemløsningsprosesser. Aktiviteten knyttes til møteplasser og arenaer for deling av problemer, hypoteser og løsninger.
  • Virksomhetsstyring basert på klar sammenheng mellom løpende styringsinformasjon fra arbeidsprosesser og nøkkeltall om strategisk måloppnåelse.
  • Selvgående, multikompetente team som jobber sammen om verdikjeder med felles mål, stor grad ansvar og myndighet og er satt sammen av spesialister som samhandler og på den måten utvider sin kompetanse.
  • Kompetanse som bidrar til at læringen også støttes av følgende aktiviteter:
  • Analysere lærings- og endringsevne
  • Veiledning av prosjektkoordinatorer, lagledere og andre ledere
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

10-30%

Startdate

11.10.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00