Strategisk Rådgivning - Forvaltning av IT-systemer

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-8324
Published: 16.09.2021

IMDi har de senere år hatt et stort fokus på utvikling og digitalisering av sine arbeidsprosesser. Nå må forvaltning av systemporteføljen dimensjoneres for framtiden.

Behov

Nå er det behov for å forberede IMDi på et forvaltningsregime som kan bestå etter at de store utviklingsinvesteringene er ferdige. Det må rigges og dimensjoneres en forvaltning av systemer og prosesser slik at investeringene er lønnsomme over år. IMDi har behov for en til to konsulenter som kan rådgi organisasjonen på hvordan forvaltning av systemer bør gjøres, og hvilke roller og kompetanse det er behov for. Som opsjon legges det inn mulighet for veiledning og oppfølging for implementering av tiltak i

Tentativ fremdriftsplan er:

 • Medio oktober oppstart
 • november nåsituasjonen kartlagt
 • desember – quick wins presenteres
 • januar – sluttrapport leveres.
 • Opsjon Q1 20222 – veiledning og bistand for å sikre at beslutninger er innarbeidet i plan og budsjett for 2022.

Arbeidsområder for konsulenten:

 • Strategisk rådgivning
 • Forutsigbar forvaltning av IT-systemer
 • Prosjektledelse
 • Utredning

Oppgaver:

 • Informasjonsinnhenting/workshopledelse
 • Gi råd og angi prosess for å få en god forvaltning av IT-systemer
 • på kort og lang sikt utfra nåsituasjonen.
 • Bistå i å formalisere forvaltningen slik at det inngår i budsjett og
 • styringsprosesser for øvrig.

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Forvaltningskompetanse IKT
 • Endringsledelse
 • Systemadministrasjon

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00