IKT Prosjektstøtte

Log in or register to apply
Request ID: 22-06-9089
Published: 29.06.2022
Apply before: 26.08.2022 10:00
Share:

Statsbygg står i startfasen på en digital og datadrevet satsning, og etablerer i den forbindelse et sterkt, moderne og fremoverlent IT-miljø. Vi er på utkikk etter en kandidat som innledningsvis skal støtte IT-tjenester, men der innholdet i oppgaver også krever utstrakt støtte og samarbeid med øvrige organisatoriske enheter i Digitalisering og utvikling, men også i Statsbygg for øvrig. IT lederstøtten rapporterer til IT avdelingsdirektør, men skal i det daglige samarbeide tett med øvrig ledelse og fagkompetanse.

Det er behov for støtte til følgende oppgaver:

 • Gjennomgang av IT kontrakter med sikte på tjenesteforbedring for Statsbyggs sluttbrukere innenfor disse områdene:
  • IT hardware: PCer, mobiltelefoner, IT-utstyr og nettverksutstyr. I dag er det forskjellige avtaler for PCer, mobiltelefoner og nettverksutstyr, og ansvaret er distribuert
  • IT konsulenttjenester til teknisk brukerstøtte. I dag bemannes teknisk brukerstøtte av fast ansatte, men det leies inn konsulenter ved behov.
  • Møte- og videoromsløsninger, inkluderte rådgivning, design, implementering. I dag har vi avtale for HW, men mangler tjenesteperspektivet «as a service» der det leveres løsninger som oppleves som brukervennlige og intuitive (plug and play)

Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med Innkjøp og avtaleoppfølgning:

 • Etablering av autonome plattformteam og styringsmodell for disse, inkludert smidig arbeidsmetodikk
 • Definere grensesnitt internt mellom IT-tjenester og øvrige organisatoriske enheter og roller i Digitalisering og utvikling, herunder også kontinuerlig vurdering og definering av ansvarsområder og oppgaver
 • Økonomisk styring, underlag til budsjett, oppfølging av regnskap, livssyklus for HW, kategorisering for rapportering og annen controllervirksomhet i samarbeid med Økonomi og virksomhetsstyring.
 • IT prosjektledelse og/eller støtte til forretningen når denne går til innkjøp av applikasjoner (inkrementell forbedring og utvikling), herunder også bistand til kravspesifikasjon i henhold til gjeldende rammeverk og standarder for teknologi, sikkerhet og arkitektur
 • Rådgivning og operasjonell oppfølging av teknisk portefølje fra on prem-løsninger i «egen» kjeller, til offentlige skyløsninger

Listen er ikke uttømmende, og det kan oppstå behov for lederstøtte også innenfor andre områder. Punktene ovenfor er imidlertid prioritert mht kritikalitet, og bør påbegynnes umiddelbart etter tiltredelse. Det er ønskelig at rollen sikkerhetsklareres for nivå hemmelig, men dette er ikke avgjørende. Oppdraget vil utføres på Statsbyggs hovedkontor i Byporten. Noe reisevirksomhet kan forekomme.

Krav til erfaring og kompetanse:

 • Erfaring med å jobbe i offentlige komplekse organisatoriske strukturer innenfor størrelsesordenen til Statsbygg, med ca. 850 ansatte distribuert på landsbasis (Norge).
 • Erfaring med ulike løsninger for teknisk brukerstøtte, herunder anskaffelse, implementering, og driftssetting og kontinuerlig forbedring: a) egne ansatte b) sourcing med leverandørs ressurser i leverandørs lokaler, i leverandørs systemer c) sourcing med leverandørs ressurser i kundens lokaler, i kundens systemer.
 • Erfaringen innebærer erfaring med tjenestenivåoppfølging (SLA), etablering av denne, og øvrige service management-oppgaver
 • Erfaring med innkjøp, implementering og drift/kontinuerlig forbedring (leverandøroppfølging) av IT- tjenester i offentlig sektor, med fokus på tjenesteperspektiv og forretnings-/brukerbehov.
 • Har gjennomført anskaffelser innen de tekniske fagdomenene:

a) Klient og hardware (PC, mobil, nettverksutstyr)

b) IT service desk as a Service

c) Møte- og videoromsløsninger (design, rådgivning og implementering)

 • Erfaring med implementering av plattformteam i en produktorganisasjon, inkludert smidig arbeidsmetodikk tilpasset I&O, styringsmodell for tekniske beslutninger, og kontinuerlig justering og forbedring av roller og ansvarsområder.
 • Erfaring med IT controller-funksjon: Økonomisk styring, underlag til budsjett, oppfølging av regnskap, livssyklus for HW, kategorisering for rapportering for ledelsen
 • Erfaring med IT prosjektledelse og/eller støtte til forretningen når denne går til innkjøp av applikasjoner (inkrementell forbedring og utvikling), herunder også bistand til kravspesifikasjon i henhold til gjeldende rammeverk og standarder for teknologi, sikkerhet og arkitektur
 • Erfaring med rådgivning og operasjonell oppfølging av teknisk portefølje fra on prem-løsninger i «egen» kjeller, til offentlige skyløsninger
 • Erfaring med teknisk porteføljestyring, herunder også lisenskontroll
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, også på engelsk.

Ønsket oppstart er 01.10.2022, men Statsbygg er åpen for en gradvis innfasing for å finne den riktige kandidat. Oppstart må oppgis i tilbudet.

Apply

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2022

Enddate

01.10.2023

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00