Kartlegging av Helsedirektoratets verdier

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-08-7860
Published: 24.08.2021

Helsedirektoratet skal gjennomføre en kartlegging av verdier i henhold til prosedyrer anbefalt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Prosjektet skal munne ut i en risikovurdering av de viktigste verdiene og anbefaling av sikkerhetstiltak. Prosjektet starter opp så raskt det lar seg gjøre og forutsettes å ha hovedleveranse i desember 2021.

Konsulenten skal bistå faglig og administrativt i kartleggingsarbeidet som utarbeidelse av samtaleplaner, gjennomføring av intervjuer, utarbeidelse av skadevurdering, utarbeide beslutningsgrunnlag (sammenstilling av rapport) og gjennomføre risikovurderinger.

Omfanget til oppdraget er tre dager i uken, i 15 uker.

Må-krav:

  • Ha gyldig sikkerhetsklarering for minst KONFIDENSIELT og kunne autoriseres for KONFIDENSIELT.
  • Ha gjennomført kartlegginger av verdier tidligere og ha erfaring med kartlegging av funksjoner og innsatsfaktorer (verdier).
  • Ha erfaring i gjennomføring og utarbeidelse av risikovurderinger også etter trefaktormodellen (verdi- trussel- sårbarhet), gjerne kompetanse innen NS 5814:2021.
  • Ha flere års erfaring med arbeid med sikkerhetsstyring, herunder god kompetanse innen Hsikkerhetsloven med forskrifter, NSMs veiledninger og offentlig forvaltning.
  • Ha gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Minimum to referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon).

Evalueringskrav:

  • Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
  • Fordel om konsulenten har erfaring ift. grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF).
  • Erfaring fra tilsvarende leveranser
  • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering

Competence area

Project management, Security

Location

Oslo

Workload

60%

Startdate

ASAP

Enddate

15.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00