Prosessleder for applikasjonsteam

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-3710
Published: 25.02.2020

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan som innebærer at vi er en faglig rådgiver, iverksetter vedtatt politikk og forvalter lover og regelverk innenfor helsesektoren. Helsedirektoratet har i tillegg helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen og er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Avdeling utvikling og digitale kanaler inngår i divisjonen Digitalisering og helseregistre. Divisjonens hovedformål er å fremme en målrettet digitalisering av Helsedirektoratet i tillegg til utvikling og forvaltning av helseregistrene.

 Bistanden som skal utføres:
 • Avdeling Utvikling og digitale kanaler har behov for en prosjektleder og prosessdriver som skal kartlegge og implementere dagens leveranseløp for våre applikasjonsteam mot driftsleverandør Norsk Helsenett (NHN).
 • Ressursen vil få ansvar for å innføre DevOps prinsipper og smidig metodikk i applikasjonsteamet, og sikre at teamene utfører hyppige leveranser.
 • En sentral del av oppgaven er å forbedre dagens leveranseløp mot NHN.
Krav til kompetanse:
 • Vi ser etter deg som er selvstendig, strukturert og har en høy gjennomføringsevne. Du må evne å holde fremdrift, sikre gode resultater og jobbe målrettet for smarte og effektive løsninger.
 • Du må trives i rollen som prosessleder, ta lederansvar og være en motivator for team og samarbeidspartnere.
 • Du må evne å sette deg inn i og forstå de forretningsmessige aspektene, samt ha bred teknisk innsikt.
 • Du som prosjektleder må også kunne forbedre test- og leveranseløp.
 • Det vil være av positiv karakter som prosessleder å kunne lage gode, smarte og effektive IT-løsninger.
 • For absolutte- og evalueringskrav, se tabell under leverandørens besvarelse.

Absolutte krav:

 • Teknisk utdannelse fra høyskole eller universitet på masternivå 
 • Minimum 5 års erfaring som prosjekt-/testleder
 • Sertifisert PRINCE 2 Practitioner
 • Sertifisering i ITIL
 • Erfaring som utvikler og tester
 • Erfaring som funksjonell arkitekt
 • Erfaring og kjennskap med driftsleverandør NHN (norsk helsenett)
 • Erfaring med Devops, Smidig, Lean, Scrum og ITIL
 • Erfaring med verktøy som Grafana, TFS (Azure, DevOps), Jira, GIT, Octopus og Confluence
 • Erfaring med teknologi som Java, C# og .Net
 • Dokumentere å ha innført hyppige leveranser i utviklingsteam
Evalueringskrav

 

 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Erfaring med lederansvar i systemutviklingsprosjekter
 • Høy gjennomføringsevne  
 • Motiveres av og pådriver for endring og kontinuerlig forbedring 

Required skills:
funksjonell arkitekt PRINCE2 ITIL utvikling Devops Smidig .NET Scrum Java C#

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

23.03.2021

Option to prolong

Apply before

08.03.2020

Apply ASAP
Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 2023-05-24

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. I NRK jobber et antall......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-08-21
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 12-06-2023 12:00

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed