Tjenesteansvarlig for testmiljø

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-2963
Published: 16.12.2020

Vi søker nå en tjenesteansvarlig for testmiljø som kan ta et helhetlig ansvar for tjenestene, etablere en merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet.

Som tjenesteansvarlig for testmiljø skal du sørge for en helhetlig forvaltning av fagområdet og sikre at det er i tråd med gjeldende policy, normer og forskrifter. NHN har per i dag et virtuelt testmiljø, Skylab, med tilgang til internett og Helsenettet. Skylab er en samling virtuelle testlaboratorier som har som overordnet mål å dekke sentrale deler av helsesektorens testbehov. Vi har planer på å videreutvikle og framtidssikre Skylab for å tilby relevante testmiljøtjenester internt og eksternt. Tjenesteansvarlig for testmiljø får en sentral rolle i dette arbeidet.  

Rollen skal være en tilrettelegger for at testmiljøtjenestene fungerer for kundene og NHN, og utøve sin rolle i tett samarbeid testmiljøansvarlig.

Arbeidsoppgaver (listen er ikke dekkende): 

 • Identifisere utviklingsbehov for tjenesten, videreutvikle tjenesten i samsvar med behov og eventuelle ønsker fra sektoren og kundene samt sikre at innhold er i samsvar med kundenes behov og den teknologiske utviklingen.
 • Sammenstille og forvalte totaloversikten over testmiljøene internt hos Norsk Helsenett SF, samt over interne og eksterne integrasjoner
 • Ha ansvar for testmiljøpolicy, tjenestebeskrivelser og SLA-avtaler for testmiljøtjenestene, samt oppfølging av disse
 • Bidra i arbeidet med budsjett- og økonomioppfølging 
 • Holde oversikt over og bidra i prosjekter og forvaltningsaktiviteter innenfor fagområdet 
 • Utvikle, etablere og videreutvikle en forretningsmodell for testmiljøtjenestene 
 • Være ambassadør for testmiljøtjenestene våre og synliggjøre disse både internt i Norsk helsenett og eksternt i helsesektoren
 • Være kontaktpunkt for henvendelser om testmiljøer, både fra interne og eksterne aktører 
 • Initiere årlig risikoanalyse av tjenestene

Absolutte krav:

 • Høyere utdanning fra høgskole/universitet innen teknologi, på minimum bachelornivå
 • Minst fem års relevant erfaring 
 • Erfaring med tjenesteansvar 
 • Erfaring med prosjektledelse 

Evalueringskrav:

 • Erfaring med kostmodeller og prising av tjenester
 • Kompetanse innen test og kvalitetssikring
 • Prince 2 Foundation sertifisering
 • Erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Desired skills:
Prince 2 ITIL

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP