Request ID: 20-01-4254
Published: 28.01.2020
Beskrivelse av anskaffelsen/Anskaffelsens formål
 
Forutsetningene for å balansere det nordiske kraftsystemet forandres i det vi gradvis går over til et grønt, integrert og harmonisert europeisk kraftmarked. For møte disse utfordringene har Energinet, Fingrid, Kunden og Svenska kraftnät etablert programmet Nordic Balancing Model (NBM). Generell informasjon om NBM finnes på denne siden. På denne siden er det publisert et veikart for programmet som kan oppsummeres i det som er omtalt som NBM Building Blocks:
 
Kunden og Svenska kraftnät har etablert et eget felleseid selskap, Fifty AS, for å formalisere samarbeidet i felles prosjektgjennomføring og utvikling av IT-systemer innenfor balanseringen av kraftsystemet.
Dette prosjektet har ansvar for å levere building block Nordic aFRR capacity market og Nordic mFRR capacity market.
 
Oppdragsbeskrivelse
 
Prosjektleder har ansvar for gjennomføringen av tildelt prosjekt og rapporterer direkte til programleder for NBM. 
Vi etterspør en konsulent med kompetanse på organisering og gjennomføring av IT-prosjekter, inkludert bl.a. anskaffelser, kontraktsoppfølging, gjennomføringsstrategier, kostnadsanalyse og oppfølging, gevinstanalyser og risikovurdering. 
 
Prosjektet har i den forbindelse behov for en ressurs i rollen som ekspert innen System Engineering og Data Engineering.
 
Prosjektleder har ansvar for gjennomføringen av tildelt prosjekt og rapporterer direkte til programleder for NBM. 
 
Kundens krav
 • Høyere teknisk utdannelse (4 år eller mer)
 • Dokumentert erfaring med å lede multinasjonalt utviklingsteam med engelsk som arbeidsspråk ´
 • Dokumentert prosjekterfaring fra større IT-prosjekter med komplekse og driftskritiske løsninger
 • Dokumentert erfaring med smidig systemutvikling generelt, og SCRUM som rammeverk for gjennomføringen spesielt
 • Dokumentert erfaring med styring av leverandører basert på smidig kontrakt (PS 2000 SOL, el.l.).
 • Dokumentert erfaring med innføring som krever organisatoriske endringer og endringer i arbeidsprosesser
 • Dokumentert erfaring med håndtering av interne og eksterne (inkl. internasjonale) interessenter.
 • Dokumentert erfaring med å utarbeide underlag til investeringsbeslutninger.
 • Dokumentert erfaring med å utarbeide og følge opp på styringsdokumenter (prosjekt- og/eller programnivå).
 • Kompetanse på det Nordiske kraftsystemet generelt og markedsmekanismer spesielt..
 • En fordel med erfaring fra test og testledelse
 • En fordel med relevante sertifiseringer (PRINCE 2, scrum master, el.l.).
Start: Omgående 
Varighet: 2 år
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen, Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Frist for levering av tilbud: 09.02 

Required skills:
PRINCE 2 Høyere teknisk utdannelse Prosjekterfaring fra større IT-prosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

01.02.2022

Option to prolong

Apply before

09.02.2020

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00