Prosjektleder til forprosjekt kjøp av transporttjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-8335
Published: 07.01.2020

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Arbeidet vil i stor grad måtte foregå i oppdragsgivers lokaler. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet innen Oslo og Viken. 

Arbeidet forventes å være et tilnærmet full tids engasjement i perioden fra oppstart i januar 2020 til og med juni 2020. Oppdraget kan forlenges i inntil 6 måneder utover dette. 

Prosjektleders overordnede rolle i prosjektene er å sørge for fremdrift og struktur, og sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektenes prosesser og leveranser. Prosjektleder skal lede prosjektgruppene og eventuelle temaspesifikke arbeidsgrupper, samt sørge for rapportering til involverte ledere. Eksempel på oppgaver er å organisere og følge opp prosjektene med gjennomføringsplaner, organisere/lede møter, sørge for dokumentasjon, innhenting og bearbeiding av informasjon, utarbeidelse av notater/rapporter, følge opp leveranser intern og eksternt osv. 

Tilbudte ressurs bør ha erfaring og kompetanse med ledelse av tverrfaglige prosjekter, være pådriver av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid blant de involverte med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Erfaring fra tilsvarende prosjekt vil bli vektlagt. 

Det er også ønskelig med forståelse for offentlig eide selskapers rolle og virksomhet, offentlige anskaffelser, kjennskap til kollektivtrafikk osv. 

 

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring og kompetanse fra: 

  • Prosjektledelse
  • Tverrfaglige prosjekter og samhandling
  • Offentlig eide selskaper og virksomhet
  • Offentlige anskaffelser
  • Kollektivtrafikk
  • Samtale/intervju
  • Øvrig kompetanse og erfaring som sikrer gjennomføring av komplekse prosjekter
 
Oppstart: Senest 01.02.2020
Varighet: 01.07.2020
Omfang: 100%
Opsjon: 6 månder
Lokasjon: Oslo
Språk: Skandinavisk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

 

Jeg ser frem til å høre fra deg. 

Required skills:
Prosjektledelse Tverrfaglige prosjekter og samhandling

Desired skills:
Offentlig eide selskaper og virksomhet Offentlige anskaffelser Kollektivtrafikk

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Startdate

02.02.2020

Enddate

01.07.2020

Option to prolong

Apply before

17.01.2020

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00