Request ID: 20-02-1086
Published: 19.02.2020

Om rollen og arbeidsoppgaver

 

Trafikantinformasjons- og designprogrammet, det såkalte TID-programmet for Oslo og Akershus er et lett tilgjengelig og samstemt uttrykk og system for presentasjon av kollektivtilbudet i regionen.
Programmet som bygger på undersøkelser av «best practice» i et bredt utvalg andre storbyer, er behovstilpasset for kollektivkundene i Oslo og Akershus. 

 

Teamleder implementering har ansvar for å etablere gode rutiner for effektiv implementering og drift av TID-elementer, lede implementering av TID-elementer (som f. eks. informasjonstavler, informasjonsøyler, informasjonskassetter) for T-bane, buss, trikk og båt i Oslo og Viken (tidligere Akershus) samt lede oppdragsgivers arbeid med implementering av reklamefinansierte lehus og søyler i Oslo.

 

Arbeidsbeskrivelse

 • Lede implementering av TID-elementer på T-banestasjoner, buss- og trikkeholdeplasser og kaier
 • Utarbeide planer innenfor rammen av OKR (Objectives & Key Results) for programmet med selvstendig ansvar for gjennomføring og fremdrift
 • Orientere prosjektleder om avvik i planer, anbefale korrigeringer, og bidra til å utarbeide planer for korrigeringer
 • Produsere rapporter ved kontrollpunkter som avtalt med prosjektleder
 • Identifisere og orientere prosjektleder om risiko og hendelser knyttet til en oppgave eller et delprosjekt
 • Sikre høy grad av medvirkning blant prosjektets interessenter gjennom god kommunikasjon og involvering og gode beslutningsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • 2-5 års erfaring som prosjektleder eller byggleder fra byggeprosjekter, gjerne stoppestedsprofiler
 • Erfaring fra prosjektarbeid innen samferdsel eller kollektivtrafikk, gjerne Ruter
 • 2-5 års erfaring som prosjektleder for prosjekter som har gjort planlegging og gjennomføring av utrulling av fysiske produkter, helst i en distribuert modell, i større skala.
 • 2-5 års erfaring som prosjektleder i roller med leverandørdialog og anskaffelser, gjerne dynamisk innkjøpsordning fra oppdragsgiversiden
 • Erfaring fra prosjekter med forskjellige prosjektgjennomføringsmetoder, herunder lean, design thinking og smidig (scrum)
 • Norsk minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og evner til å bygge relasjoner
 • Praktiskadministrator
 • Løsningsorientert
 • Ryddig, strukturert og proaktiv
 • Nøyaktig

Required skills:
prosjektledelse scrum

Desired skills:
kollektiv transport

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Engelsk og Norsk

Startdate

14.04.2020

Enddate

14.04.2021

Option to prolong

Apply before

03.03.2020

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 2023-05-24

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. I NRK jobber et antall......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-08-21
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 12-06-2023 12:00

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed