Project Manager Transition of applications and IT operations

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-0950
Published: 05.03.2020
 Anskaffelsens formål og bakgrunn

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon samt at det skal etableres ny leverandør for ITO. Denne overgangen skal gjennomføres i form av et "Transition project" som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2020. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og koordinering med delprosjektledere
 • Planlegging av kontraktfestede leveranser
 • Oppfølging og endringshåndtering knyttet til leveranser
 • Testplanlegging og testoppfølging
 • Koordinering og ressursallokering med ulike prosjektteam
 • Rapportering til prosjekteier 

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

KOMPETANSE:

 • Basis IT kompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse av Systemutvikling og tilpasning av standard programvare
 • Erfaring med prosjektledelse av etablering av IT drift på større IT systemer
 • Erfaring med transisjon av programvareansvar og IT driftsansvar 
 • Erfaring med outsourcing av IT drift
UTDANNING:
 • Siv.ing. / Master innen IT / realfag
 • Prosjektplanleggingsverktøy
 • PS2000 kontraktrammeverk
 • Prince2
 • ITIL
 • Erfaring kan kompensere for formell utdanning
Start: 01.04.2020
Varighet: 31.12.2020
Opsjon: 3 + 3 + 3 mnd
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen, Oslo
Språk: Norsk og engelsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.
 

Required skills:
IT kompetanse

Desired skills:
Outsourcing IT drift Prince2 ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00