Request ID: 20-04-9351
Published: 03.04.2020

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES

Rådgivning e-helse avdeling hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra erfarne program- og prosjektledere, som kan lede programmer og prosjekter. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder blir engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må delta i hele prosessen fra ide- og konseptutredning til løsningen er implementert. Du vil delta i team der du vil inneha forskjellige oppgaver, som f.eks., analyser, utredninger, sourcingvurderinger, koordinering av utviklingsprosjekter, testledelse, endringsledelse m.m.  Rollen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver. Andre aktuelle roller utover prosjektlederrollen kan være å bistå i anskaffelsesprosesser og arbeide med leverandørstyring. 

Konsulenter som skal fylle rollen som prosjektleder skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: 

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av programmer, prosjekter og endringsprosesser 
 • Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter 
 • Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt 
 • Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring 
 • Gjennomføre ROS og gevinstrealiseringsaktiviteter 
 • Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene 
 • Bidra i opplæring, innføring og forankring 

 

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)
Konsulenten må oppfylle alle følgende kravene for å bli vurdert til oppdraget:

 • Kompetanse og erfaring innen programledelse, prosjektledelse og smidige metoder 
 • Erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak 
 • God til å strukturere, dokumentere og kommunisere resultater 
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Mulighet å jobbe fra FHI sitt kontor og remote  


Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Bred erfaring innen programledelse, prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Dokumentert erfaring med å lede og gjennomføre programmer og digitaliseringsprosjekter 
 • Erfaring med moderne (smidig) systemutvikling, innføring og gevinstrealisering
 • Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser 
 • Erfaring med personvernforordningen (GDPR) og informasjonssikkerhet  
 • Relevante sertifiseringer, som f.eks ISTQB, ITIL, Prince2, ArchiMate 2.1 Certified, Scrum, MSP
 • Erfaring fra helsesektoren 
 • God kjennskap til folkehelsearbeid og Folkehelseinstituttets ansvarsområder, herunder gjerne domenekunnskap om smittevern/beredskapsarbeid
 • Erfaring fra arbeid under press/ i krisesituasjoner 
 • Erfaring fra statlig virksomhet og kjennskap til statlig administrasjon og budsjettarbeid i staten
 • Erfaring fra arbeid med ledelsesstøtte, administrativ linjeledelse

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. 

Start: ASAP
Lengde: 6 mnd.
Opsjon: 6 + 6 mnd.
Omfang: 50-100%
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk

Required skills:
Prosjektledelse Programledelse Smidig metodikk

Desired skills:
Prince 2 ISTQB ITIL Erfaring fra helsesektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2020

Option to prolong

Apply before

15.04.2020

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00