Request ID: 20-04-9351
Published: 03.04.2020

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES

Rådgivning e-helse avdeling hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra erfarne program- og prosjektledere, som kan lede programmer og prosjekter. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder blir engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må delta i hele prosessen fra ide- og konseptutredning til løsningen er implementert. Du vil delta i team der du vil inneha forskjellige oppgaver, som f.eks., analyser, utredninger, sourcingvurderinger, koordinering av utviklingsprosjekter, testledelse, endringsledelse m.m.  Rollen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver. Andre aktuelle roller utover prosjektlederrollen kan være å bistå i anskaffelsesprosesser og arbeide med leverandørstyring. 

Konsulenter som skal fylle rollen som prosjektleder skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: 

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av programmer, prosjekter og endringsprosesser 
 • Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter 
 • Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt 
 • Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring 
 • Gjennomføre ROS og gevinstrealiseringsaktiviteter 
 • Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene 
 • Bidra i opplæring, innføring og forankring 

 

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)
Konsulenten må oppfylle alle følgende kravene for å bli vurdert til oppdraget:

 • Kompetanse og erfaring innen programledelse, prosjektledelse og smidige metoder 
 • Erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak 
 • God til å strukturere, dokumentere og kommunisere resultater 
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Mulighet å jobbe fra FHI sitt kontor og remote  


Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Bred erfaring innen programledelse, prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Dokumentert erfaring med å lede og gjennomføre programmer og digitaliseringsprosjekter 
 • Erfaring med moderne (smidig) systemutvikling, innføring og gevinstrealisering
 • Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser 
 • Erfaring med personvernforordningen (GDPR) og informasjonssikkerhet  
 • Relevante sertifiseringer, som f.eks ISTQB, ITIL, Prince2, ArchiMate 2.1 Certified, Scrum, MSP
 • Erfaring fra helsesektoren 
 • God kjennskap til folkehelsearbeid og Folkehelseinstituttets ansvarsområder, herunder gjerne domenekunnskap om smittevern/beredskapsarbeid
 • Erfaring fra arbeid under press/ i krisesituasjoner 
 • Erfaring fra statlig virksomhet og kjennskap til statlig administrasjon og budsjettarbeid i staten
 • Erfaring fra arbeid med ledelsesstøtte, administrativ linjeledelse

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. 

Start: ASAP
Lengde: 6 mnd.
Opsjon: 6 + 6 mnd.
Omfang: 50-100%
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk

Required skills:
Prosjektledelse Programledelse Smidig metodikk

Desired skills:
Prince 2 ISTQB ITIL Erfaring fra helsesektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2020

Option to prolong

Apply before

15.04.2020

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed