Request ID: 20-05-2487
Published: 15.05.2020

Prosjektleder Digitalt Kontor/ Rådgiver Digitalt kontor produktteam

Statnett er i ferd med å avslutte prosjektet Digitalt Kontor (innføring av Office 365) og det er behov for en konsulent som kan ferdigstille og avslutte prosjektet. Implementeringen av Microsoft 365 skal videreføres i et produktteam som vedkommende skal delta i og ha det faglige ansvaret innenfor flere områder. Produktteamet skal ha ansvaret for både tekniske implementasjoner, brukeradopsjon og kundeorienterte oppgaver.

Endringsleder av FITpro-prosjektet

Statnett har et stort og kompetent IT-miljø som støtter og arbeider sammen med forretningen. Statnett baserer sine drifts- og forvaltningsprosesser på ITIL-prosessene. Statnett ønsker å effektivisere sine drifts- og forvaltningsprosesser gjennom samordning, forenkling og klare styring for alle involverte i prosessene. Prosjektet FIT-pro - Foredle IT-prosesser – skal i samarbeide med involverte aktører i organisasjonen utføre kartlegging i de aktuelle ITIL-prosessen. Prosjektet vil avdekke eventuelle gap mellom faktisk og ønsket praksis av ITSM-prosessene og videre utarbeide tiltak for endringer. Prosjektet skal også lede de endringer som besluttes innføres.

Prosjektet har behov for en erfaren endringsleder. Endringsleder vil rapportere til prosjektleder og inngår i et prosjektteam som skal arbeide tett med både IT og forretningen.

Arbeidsbelastningen vil være 50/50 mellom de to rollene.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for kontinuerlig utvikling av teamets kunnskap og kompetanse på Microsoft 365, herunder sørge for kontinuerlig oppdatering på ny funksjonalitet og jobbe proaktivt med hvordan dette kan støtte forretningsprosesser og digital samhandling
 • Drive kontinuerlig forbedring av tjenestene innenfor produktområdet Microsoft 365
 • Forvalte og videreutvikle Statnetts Microsoft 365-instans
 • Identifisere potensiale og muligheter for koordinering og kontinuerlig forbedring av selskapets ITIL-prosesser
 • Veilede og støtte forretningen i gjennomføring av tiltak for forbedringer
 • Lede tverrgående produktteam med fagpersoner fra ulike avdelinger
 • Utarbeide tiltaksbeskrivelser (business case) med kost/nytte og gevinstanalyser
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for prioritering av utviklingstiltak; kost-/nyttevurderinger, businesscase, gevinstanalyser
 • Sikre måloppnåelse av strategiske mål og styringsparametereKommunisere med, og forankre mot, resten av organisasjonen

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

Statnett SF stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

 • Kunnskap og erfaring med prinsippene i Prosci-metodikken
 • Erfaring og sterk kompetanse innen Microsoft 365
 • Erfaring og sterk kompetanse innen digital samhandling, og med Microsoft 365 som plattform
 • God forretningsforståelse og forståelse for hvordan teknologi kan gi forretningsgevinster
 • Erfaring fra prosessutvikling og forretningsutvikling
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter og team
 • Personlig egnethet
  • Evne til å se muligheter i smart samhandling ved hjelp av IT-verktøy
  • Forståelse for hvordan teknologi kan gi forretningsgevinster
  • Evne til å kommunisere med ulike målgrupper

Minimumskrav

 • Minimum 3 års høyere utdanning
 • Minimum 5 års erfaring med arbeid med endringsledelse og kontinuerlig forbedring

Required skills:
Microsoft 365 Prosci Prosessutvikling Forretningsutvikling

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.  Konsulen......

Competence area
Development
Location
Remote/Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-01-04
Enddate
2021-07-05
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 07-12-2020 12:00

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder. Prosjektstøtte vil inngå i en pros......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 07-12-2020 12:00