Request ID: 20-05-5897
Published: 18.05.2020

BISTAND SOM SKAL UTFØRES

I NHN pågår prosjektarbeid som samordner arkivområdet i helseforvaltningen. Samordningen gjennomføres på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og i samarbeid med berørte etater. Felles arkivtjenester leveres fra Avdeling for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, som snart teller 60 medarbeidere. I 2018 ble de første etatene fullservicekunder. I 2020 pågår arbeid med å etablere felles arkivtjenester også for Helsetilsynet, Statens legemiddelverk og Norsk pasientskadeerstatning. Varigheten på prosjektarbeidet blir noe lenger enn opprinnelig planlagt, og det er behov for ekstern prosjektlederbistand ut 2020 med mulighet til forlengelse i 2021.

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Krav til kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard
 • Erfaring med Prosjektveiviseren fra Digdir
 • Konsulentene skal ha minimum 5 års erfaring som prosjektleder 
 • Erfaring med etablering av fellestjenester/shared services 
 • Erfaring fra virksomhetsoverdragelser 
 • Erfaring fra Helsesektoren
 • Sertifisering på Prince 2 Practitioner eller tilsvarende
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter (kontaktinformasjon skal oppgis)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav 

 • Erfaring med digitaliseringsprosjekter 
 • Erfaring med å innføre ny teknolog, herunder erfaring med innføring av sak- og arkivsystemer
 • Erfaring med strategisk analyse

Required skills:
NOARK Digdir Prince 2

Desired skills:
Strategisk analyse Digitaliserings prosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00