Request ID: 20-06-9167
Published: 2020-06-30

Ruter har behov for en prosessleder til tverrfaglig arbeid i Ruter for å utvikle konsept og rutiner for styring av busstilbudet med takting. Med takting menes at bussene på en linje eller over en strekning opprettholder jevnt tidsintervall seg imellom. Bakgrunnen for dette er at når det oppstår forsinkelser på busslinjer med høy frekvens klumper flere busser seg sammen, hvilket fører til ytterligere forsinkelser og for lange intervaller mellom etterfølgende avganger. Se forklaring av klumping her: https://youtu.be/ArUwGByHcLY?t=65.

Takting vil være en grunnleggende endring for Ruters organisering av busstilbudet og det vil medføre behov for tilpasning av arbeidsrutiner fra mange enheter, både internt i Ruter og hos operatørene. Deriblant, men ikke begrenset til:

 • Kundeinformasjon om bord i bussene, på holdeplassene og i digitale kundekanaler.
 • Planlegging av busstilbudet
 • Ansvarsfordeling mellom Ruter og leverandør
 • Opplæring av sjåfører og trafikkledere
 • Tilrettelegging av systemer, både hos Ruter og operatørene
 • Evaluering av trafikkledelse med takting under gjennomgang av tilbud ved nye anbud
 • Intern arbeidsfordeling med hensyn på rapportering og oppfølging av takting, samt incitamentordning

Om rollen og arbeidsoppgaver

 • Følgende oppgaver vil inngå i prosessoppdraget:
 • Ansvar for samhandling i prosessen
 • Sammenstille faglige bidrag fra ulike fagmiljøer
 • Utarbeide dokumentasjon i arbeidsgruppen
 • Levere innspill til oppdragsbeskrivelse i kommende bussanbud
 • Avgi statusrapporter og presentere ideer for styringsgruppen
 • Utarbeide sluttrapport

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Prosessledererfaring
 • Svært gode samhandlings egenskaper
 • Erfaring med utarbeidelse med teknisk og administrativ dokumentasjon
 • Kjennskap til kontraktshåndtering og anbudsprosesser
 • Løsnings-ogleveranseorientert
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige
 • språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimumnivå C11,Engelsk minimumnivåB2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Trafikal/operasjonell erfaring

 Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring beskrevet over og følgende egenskaper:

 • Evne til å tenke helhet og detaljer på en gang
 • God systemforståelse
 • Enkel å samarbeide med

Opsjon:

 • Opsjon 1: 01.12.2020 – 31.01.2021 
 • Opsjon 2: 01.02.2021 – 31.03.2021

Required skills:
Prosessledererfaring Trafikal erfaring

Desired skills:
kontraktshåndtering anbudsprosesser Takting

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP