Request ID: 20-06-9167
Published: 30.06.2020

Ruter har behov for en prosessleder til tverrfaglig arbeid i Ruter for å utvikle konsept og rutiner for styring av busstilbudet med takting. Med takting menes at bussene på en linje eller over en strekning opprettholder jevnt tidsintervall seg imellom. Bakgrunnen for dette er at når det oppstår forsinkelser på busslinjer med høy frekvens klumper flere busser seg sammen, hvilket fører til ytterligere forsinkelser og for lange intervaller mellom etterfølgende avganger. Se forklaring av klumping her: https://youtu.be/ArUwGByHcLY?t=65.

Takting vil være en grunnleggende endring for Ruters organisering av busstilbudet og det vil medføre behov for tilpasning av arbeidsrutiner fra mange enheter, både internt i Ruter og hos operatørene. Deriblant, men ikke begrenset til:

 • Kundeinformasjon om bord i bussene, på holdeplassene og i digitale kundekanaler.
 • Planlegging av busstilbudet
 • Ansvarsfordeling mellom Ruter og leverandør
 • Opplæring av sjåfører og trafikkledere
 • Tilrettelegging av systemer, både hos Ruter og operatørene
 • Evaluering av trafikkledelse med takting under gjennomgang av tilbud ved nye anbud
 • Intern arbeidsfordeling med hensyn på rapportering og oppfølging av takting, samt incitamentordning

Om rollen og arbeidsoppgaver

 • Følgende oppgaver vil inngå i prosessoppdraget:
 • Ansvar for samhandling i prosessen
 • Sammenstille faglige bidrag fra ulike fagmiljøer
 • Utarbeide dokumentasjon i arbeidsgruppen
 • Levere innspill til oppdragsbeskrivelse i kommende bussanbud
 • Avgi statusrapporter og presentere ideer for styringsgruppen
 • Utarbeide sluttrapport

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Prosessledererfaring
 • Svært gode samhandlings egenskaper
 • Erfaring med utarbeidelse med teknisk og administrativ dokumentasjon
 • Kjennskap til kontraktshåndtering og anbudsprosesser
 • Løsnings-ogleveranseorientert
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige
 • språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimumnivå C11,Engelsk minimumnivåB2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Trafikal/operasjonell erfaring

 Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring beskrevet over og følgende egenskaper:

 • Evne til å tenke helhet og detaljer på en gang
 • God systemforståelse
 • Enkel å samarbeide med

Opsjon:

 • Opsjon 1: 01.12.2020 – 31.01.2021 
 • Opsjon 2: 01.02.2021 – 31.03.2021

Required skills:
Prosessledererfaring Trafikal erfaring

Desired skills:
kontraktshåndtering anbudsprosesser Takting

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00