Request ID: 20-06-9297
Published: 26.06.2020

Ruter søker to prosjektmedarbeidere (ikke senior) til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Tilbudte kandidater vil i hovedsak jobbe med utvikling av bestillingstrafikk, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Tilbudte kandidater bør ha prosjektleder og koordinerings erfaring, og spesielt fra utviklingsprosjekter som skal inn i produksjon. Egnede kandidater bør ha erfaring og interesse for digitalutvikling og nysgjerrige på fremtidens mulighetsrom. 

Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å presentere samt fasilitere samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. 

Tilbudte kandidater vil ha en oppfølgingsrolle i utviklingen og testing av nye digitale systemer og transportløsninger. En viktig oppgave vil også være å systematisere og tilgjengeliggjøre innsikt og læring. 

Kandidatene må være vant med å jobbe under kontinuerlige endringer og håndtere mange ulike saker og situasjoner samtidig. Vi tilbyr en dynamisk arbeidshverdag og mulighet til å drive og følge opp ulike piloter vi tester ut. 

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

  • Forståelse for samfunnsmessige drivere/føringene for digitalisering
  • Erfaring med å se kundebehov, utforske mulighetsrommet og utvikle forretningskonsepter
  • Erfaring fra tjenesteutvikling og endringsprosesser
  • God på å evaluere, analyserer og dokumentere
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk (arbeidsspråk er norsk)

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

  • Genuint interessert i digitalisering og forenkling 
  • Analytisk og strukturert
  • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert
  • Fleksibel, initiativrik og positiv

Oppstartstidspunkt er ønsket snarest, men senest 17.08.2020.

Ruter ønsker opsjon på å forlenge i ytterligere på følgende måte:

Opsjon 1: 01.01.2022 til 31.12.2022

Opsjon 2: 01.01.2023 til 31.12.2023

Opsjon 3: 01.01.2024 til 31.12.2024

Required skills:
Tjenesteutvikling Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

17.08.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00