Prosjektleder for utredning av ny pris- og betalingsmodell

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-8053
Published: 03.07.2020

Ruter skal, sammen med Østfold kollektivtransport og Brakar, utrede en felles pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Oslo og Viken. Utredningen skal vurdere flere alternative pris- og betalingsmodeller, samt anbefale implementering av foretrukket løsning med tilhørende måloppnåelse og konsekvenser.

En ny pris- og betalingsmodell skal sikre inntekter, være rettferdig og motivere til at reiseatferden utvikles i en enda mer bærekraftig retning. Utredningen skal ha en bred innfallsvinkel med utgangspunkt i kundeopplevelsen, hvor målet er å styrke attraktiviteten til grønn mobilitet for å bidra til bærekraftig bevegelsesfrihet for alle i hele regionen. Utredningen skal vurdere:

 • Erfaringer fra andre byer og områder, løsninger fra andre sektorer og løsninger som benyttes av andre mobilitetsaktører
 • Hvordan eksisterende og nye mobilitetstjenester kan inkluderes i en ny pris- og betalingsmodell
 • Hvordan en ny modell kan bidra til at vi i enda større grad kan utnytte kapasiteten i eksisterende materiell og infrastruktur
 • Hvordan modellene sikrer politisk handlingsfrihet for Oslo kommune og Viken fylkeskommune
 • Hvordan modellen sikrer fleksibilitet og handlingsfrihet for Ruter til å respondere på muligheter og endringer i markedet
 • Hvordan vi best kan ivareta og forbedre dagens pris- og billettsamarbeid med toget
 • • Hvordan de ulike modellene påvirker de samlede billettinntektene

Om rollen og arbeidsoppgaver

En sentral del av arbeidet vil innebære å avgrense og tydelig definere utredningens omfang og resultatmål, med utgangspunkt i bestillingen som er gitt av Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Videre vil det være sentralt å sikre god involvering og medvirkning fra samarbeidspartnere og innbyggere. Utredningen vil organiseres som et prosjekt, hvor det legges opp til å benytte både interne ressurser fra Ruter, Brakar og ØKT, samt eksterne ressurser.

Prosjektleder for utredningen vil ha ansvar for:

 • Utarbeide mandat og prosjektplan for arbeidet og få dette godkjent av styringsgruppen
 • Måloppnåelse i prosjektet og risikostyring
 • Følge opp eksterne og interne prosjektressurser, sikre at fremdriftsplan og krav til kvalitet følges, rapportere til styringsgruppe
 • Sikre hensiktsmessig involvering av oppdragsgiver i Oslo kommune og Viken fylkeskommune

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Bred erfaring fra ledelse av andre komplekse utredninger/prosjekt på strategisk nivå
 • God erfaring med å lede prosjektorganisasjoner bestående av både interne og eksterne ressurser
 • God erfaring med å utrede og/eller utvikle kundeorienterte løsninger
 • God erfaring med å håndtere et komplekst interessentlandskap
 • Meget gode språkkunnskaper, flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Å jobbe for attraktive og bærekraftige løsninger
 • Forståelse for styring av offentlig eide selskap

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • Virkningsfulle medvirkningsprosesser for å hente innsikt fra innbyggere og interessentgrupper

Personlige egenskaper

 • Meget god evne til å samhandle, med gode relasjonsevner
 • God til å bygge tillit
 • Selvstendig og initiativrik
 • Involverende og løsningsorientert

Oppstartstidspunkt er ønsket senest 15.08.2020

Ruter ønsker opsjon på å forlenge avtalen på følgende måte:

Opsjon 1: 16.01.2021 – 16.03.2022

Opsjon 2: 17.03.2022 – 17.06.2022

 

Required skills:
Strategisk utredning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2020

Enddate

15.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00