Prosjektleder for utredning av ny pris- og betalingsmodell

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-8053
Published: 2020-07-03

Ruter skal, sammen med Østfold kollektivtransport og Brakar, utrede en felles pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Oslo og Viken. Utredningen skal vurdere flere alternative pris- og betalingsmodeller, samt anbefale implementering av foretrukket løsning med tilhørende måloppnåelse og konsekvenser.

En ny pris- og betalingsmodell skal sikre inntekter, være rettferdig og motivere til at reiseatferden utvikles i en enda mer bærekraftig retning. Utredningen skal ha en bred innfallsvinkel med utgangspunkt i kundeopplevelsen, hvor målet er å styrke attraktiviteten til grønn mobilitet for å bidra til bærekraftig bevegelsesfrihet for alle i hele regionen. Utredningen skal vurdere:

 • Erfaringer fra andre byer og områder, løsninger fra andre sektorer og løsninger som benyttes av andre mobilitetsaktører
 • Hvordan eksisterende og nye mobilitetstjenester kan inkluderes i en ny pris- og betalingsmodell
 • Hvordan en ny modell kan bidra til at vi i enda større grad kan utnytte kapasiteten i eksisterende materiell og infrastruktur
 • Hvordan modellene sikrer politisk handlingsfrihet for Oslo kommune og Viken fylkeskommune
 • Hvordan modellen sikrer fleksibilitet og handlingsfrihet for Ruter til å respondere på muligheter og endringer i markedet
 • Hvordan vi best kan ivareta og forbedre dagens pris- og billettsamarbeid med toget
 • • Hvordan de ulike modellene påvirker de samlede billettinntektene

Om rollen og arbeidsoppgaver

En sentral del av arbeidet vil innebære å avgrense og tydelig definere utredningens omfang og resultatmål, med utgangspunkt i bestillingen som er gitt av Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Videre vil det være sentralt å sikre god involvering og medvirkning fra samarbeidspartnere og innbyggere. Utredningen vil organiseres som et prosjekt, hvor det legges opp til å benytte både interne ressurser fra Ruter, Brakar og ØKT, samt eksterne ressurser.

Prosjektleder for utredningen vil ha ansvar for:

 • Utarbeide mandat og prosjektplan for arbeidet og få dette godkjent av styringsgruppen
 • Måloppnåelse i prosjektet og risikostyring
 • Følge opp eksterne og interne prosjektressurser, sikre at fremdriftsplan og krav til kvalitet følges, rapportere til styringsgruppe
 • Sikre hensiktsmessig involvering av oppdragsgiver i Oslo kommune og Viken fylkeskommune

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Bred erfaring fra ledelse av andre komplekse utredninger/prosjekt på strategisk nivå
 • God erfaring med å lede prosjektorganisasjoner bestående av både interne og eksterne ressurser
 • God erfaring med å utrede og/eller utvikle kundeorienterte løsninger
 • God erfaring med å håndtere et komplekst interessentlandskap
 • Meget gode språkkunnskaper, flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Å jobbe for attraktive og bærekraftige løsninger
 • Forståelse for styring av offentlig eide selskap

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • Virkningsfulle medvirkningsprosesser for å hente innsikt fra innbyggere og interessentgrupper

Personlige egenskaper

 • Meget god evne til å samhandle, med gode relasjonsevner
 • God til å bygge tillit
 • Selvstendig og initiativrik
 • Involverende og løsningsorientert

Oppstartstidspunkt er ønsket senest 15.08.2020

Ruter ønsker opsjon på å forlenge avtalen på følgende måte:

Opsjon 1: 16.01.2021 – 16.03.2022

Opsjon 2: 17.03.2022 – 17.06.2022

 

Required skills:
Strategisk utredning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-14

Enddate

2021-01-15

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP