Request ID: 20-08-5934
Published: 2020-08-31

Produksjonsmiljøet i NRK støtter seg på hundrevis av systemer og utstyrstyper for å lage verdens beste innhold. De tekniske ekspertene som videreutvikler og forvalter disse systemene kan ikke samtidig være tett involvert i produksjonene eller støtte brukerne. Derfor er det opprettet en gruppering kalt Produksjonsstøtte, som er en teknisk orientert enhet mellom NRKs Produksjonsavdeling og de tekniske systemene. 

Produksjonsstøtte består av faglig meget sterke medarbeidere innenfor teknologiområdene for TV-produksjon. Grupperingen er i dag 10 personer fordelt på Generell, Drama og Nyheter & Sport. Medarbeiderne har så langt organisert arbeidet sitt i form av små og store prosjekter. Smidig tankesett, organisering og arbeidsform er nokså nye temaer.

Produksjonsstøtte har fokus på arbeidet som foregår etter en produksjon, og vi ser derfor på mulighetene for å opprette et nytt parallelt team for å støtte live-produksjon, studiofasiliteter, uteproduksjoner og andre utstyrsfasiliteter. Total størrelse på det nye teamet er ikke helt fastsatt.

Oppdraget
Vi trenger nå en erfaren, smidige teamleder som kan bistå i ledelsen av teamet Produksjonsstøtte (Postproduksjon) og en eventuell etablering og ledelse av teamet Produksjonsstøtte (Live/Direkte).

Ansvar og oppgaver 

  • Sørge for å skape teamfølelse ut av et miljø som er mer vant til å jobbe som individer eller som en gruppe
  • Sørge for at nytt team etableres, og at gode smidige prinsipper og rutiner innarbeides på en trygg og forståelig måte
  • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
  • I samarbeid med Leder for Drift av Produksjonssystemer (LDP), sørge for at teamet tar eierskap til hvilke mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at teamet sammen finner gode løsninger
  • Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer og nye måter å jobbe på
  • Sørge for at teamet identifiserer og formidler forbedringstiltak som gagner hele NRK, eksempelvis basert på statistikk fra ukens feilsituasjoner
  • Rapportere til LDP med statistikk for feilsituasjoner, planlagt og ikke planlagt arbeid.
  • Sammen med LDP sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer
  • Sammen med LDP og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene
  • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00